Nieuwegein in de olie?

Soms krijg je de gekste berichten binnen. In de jaren zestig van de vorige eeuw zouden er diverse proefboringen zijn geweest ter hoogte van wat nu boerderij Bos is in de wijk Galecop. Er werd gezocht naar aardolie. Na enig onderzoek kunnen wij melden dat er toen wel aardolie is aangetroffen, maar de hoeveelheid was zó klein dat exploitatie van de bron niet lonend was.

Jaap in de Betouw, bewoner van één van de seniorenwoningen van Boerderij Bos, speelde vroeger veel aan de Galecopperdijk, in de buurt van de volkstuintjes. Daar staan nu huizen.

Destijds ging het verhaal dat er in de bosjes bij de boerderij stalen buizen lagen voor olieboringen op die plek. Wij hebben de foto kunnen achterhalen. Maar hoeveel aardolie ligt er eigenlijk? Kan Nieuwegein het Texas van Nederland worden? Niet wat betreft de aardolie. Wellicht een LLC in Texas!

Nu wordt er weer gezocht in de bodem. Deze keer naar aardwarmte. Lekker om ons te verwarmen. Binnenkort onderzoekt een organisatie in opdracht van de Rijksoverheid de Nieuwegeinse bodem. Dankzij dit project kan nauwkeuriger ingeschat worden waar mogelijkheden voor het gebruik van aardwarmte liggen. De aardlagen worden in kaart gebracht door trillingen de bodem in te sturen. Dit gebeurt in het noordelijkste deel van Galecop.

Dit project, dat ‘SCAN’ heet, is een ander project dan de proefboring naar aardwarmte waar de afgelopen maanden in Nieuwegein veel over gesproken is. Die proefboring kan pas plaatsvinden als er met belanghebbenden gesproken is en het college erover heeft besloten.

Het is toeval dat de planning van SCAN samenvalt met de gesprekken over de proefboring naar aardwarmte in Nieuwegein. SCAN wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Europese Unie en wordt uitgevoerd door EBN en TNO. Dit onderzoek vindt plaats in heel Nederland. Het werk is tijdelijk en is binnen enkele weken afgerond. Nou ja, lees hier maar.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk