Nieuwegein gaat werken aan citymarketing

Nieuwegein gaat werken aan citymarketing

De gemeenteraad van Nieuwegein heeft goedkeuring gegeven om vanaf 2017 te beginnen met citymarketing in Nieuwegein. Onze stad heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in een mooie en aantrekkelijke binnenstad, wat in combinatie met de twee oude voormalige dorpskernen Vreeswijk en Jutphaas, maar ook de Hollandse Waterlinie met een voorlopige vermelding op de werelderfgoed van UNESCO 2019 uniek in de regio is. Met zoveel moois is het belangrijk dat dit bekend gemaakt wordt in de regio om zo het imago van onze stad te verbeteren. We zijn daarom blij dat op initiatief van de VVD en de PvdA en n.a.v. de resultaten van de toekomstvisie citymarketing ontwikkeld gaat worden.

Raadslid Marco Diekstra geeft aan dat het voor de toekomst van onze stad belangrijk is dat Nieuwegein een positief en duidelijk profiel krijgt. “Een meerderheid van de mensen buiten onze stad heeft een verkeerd beeld van onze stad, waardoor we veel bezoekers en potentiele inwoners en bedrijven mislopen. Be good (beautifull) en tell it waardoor we ons nadrukkelijker kunnen positioneren in de regio om zo de concurrentiepositie van Nieuwegein in den brede te versterken”, aldus Diekstra. De gemeenteraad heeft hiervoor een jaarlijks budget van €100.000 voor beschikbaar gesteld.

Naast citymarketing zijn winkeliersvereniging Cityplaza, theater De Kom, bibliotheek De Tweede Verdieping, stichting weekmarkten Nieuwegein, het wijkplatform, vastgoedeigenaren Wereldhave en ABC en de gemeente Nieuwegein gaan samenwerking in de stichting Binnenstadmanagement om de binnenstad aantrekkelijk, levendig en onderscheidend te houden. Dit om het aantal de bezoekers te vergroten en versterken. Dit moet leiden tot een grotere tevredenheid, meer evenementen, meer beleving en meer bestedingen. Diekstra is blij met dit initiatief: “deze samenwerking sluit goed aan bij de te ontwikkelen citymarketing. Een geïntegreerde aanpak waarbij enerzijds actief wordt gewerkt om onze binnenstad nog aantrekkelijker te maken en anderzijds communiceren over wat we hebben en wat we gaan doen. Kortom een stad om verliefd op te worden”!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk