Nieuwe subsidieregeling moet erfgoed beter zichtbaar maken

De gemeente Nieuwegein wil het erfgoed in de stad beter zichtbaar en toegankelijk maken. Daarom heeft het college van B&W een nieuwe subsidieregeling vastgesteld om initiatieven op dit vlak financieel te ondersteunen. Bij deze initiatieven is actieve participatie met inwoners, ondernemers en erfgoedpartners een belangrijk uitgangspunt. De subsidie voor erfgoed is minimaal € 2.000,- en maximaal € 10.000,-. In 2021 is de totale subsidiepot € 40.000,-. Hier vindt u meer informatie over de subsidieregeling.

De subsidieregeling is bestemd voor organisaties (stichtingen, verenigingen en ondernemingen) die initiatieven ontplooien, die bijdragen aan de zichtbaarheid, kenbaarheid, (digitale) toegankelijkheid of beleefbaarheid van erfgoed. Voorbeelden van initiatieven die in aanmerking kunnen komen voor subsidie zijn erfgoedroutes (fiets- en wandel- en vaarroutes), projecten die erfgoed zichtbaar maken in de openbare ruimte (zoals een stratenpatroon, straatmeubilair of een vitrine in de buitenruimte), een erfgoedtentoonstelling of projecten die erfgoedkennis ontsluiten via QR-codes, een applicatie of Virtual Reality.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren