Nieuwe regels voor ophalen huisvuil

Vanaf januari 2006 hanteert de gemeente nieuwe regels voor het ophalen van het huisvuil. Ze zijn vastgelegd in de Afvalstoffenverordening Nieuwegein 2005. Om erop toe te zien dat de regels worden nageleefd heeft de gemeente toezichthouders in dienst. Onlangs heeft de gemeente huis-aan-huis in Nieuwegein de kaart ´Afval 2006 – wat, hoe en waar´ verspreid. Hierop staan de regels en het ophaalschema. Naar aanleiding van suggesties van Nieuwegeiners, wordt één regel aangepast: op de dag van afvalinzameling hoeft men niet meer de container voor 18.00 uur binnen te halen, dat wordt nu: voor 20.00 uur.De gemeente heeft ambtenaren aangesteld die erop toezien dat de regels worden nageleefd. Als de regels niet worden nageleefd kan de gemeente sancties opleggen onder het motto ´de vervuiler betaalt.´ De opsporingsambtenaren zijn bevoegd tot het in rekening brengen van de kosten die de gemeente moet maken om het afval alsnog op te ruimen. Deze kosten kunnen oplopen tot € 90,00 per overtreding en kunnen in enkele gevallen zelfs hoger uitvallen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren