Nieuwe regels voor de bijstand

Vanaf 1 januari 2012 veranderen de regels voor de bijstand. Vooral voor gezinnen met verdienende kinderen wordt de uitkering flink verlaagd, omdat er voortaan rekening wordt gehouden met het inkomen van het hele gezin. Ook kunnen thuiswonende jongeren geen eigen uitkering meer krijgen. Wonen ze niet thuis, dan krijgen ze pas na 4 weken werkloosheid een uitkering. Gemeenten kunnen deze maatregelen voor een deel compenseren, bijvoorbeeld als een inwonende jongere voor een hulpbehoevende oudere zorgt. Ze zijn daartoe niet verplicht. De bestaande minimaregelingen in Nieuwegein dreigen ook beperkt te worden.

Partij van de Arbeid, GroenLinks en de SP in Nieuwegein: ‘Hierdoor zullen veel inwoners onder het sociaal minimum komen. De wet is al door Tweede Kamer aangenomen en mogelijk binnenkort ook door de Eerste Kamer. De regels gaan dan bijna direct in. Dit zal tot veel onduidelijkheden en foutieve uitkeringen leiden omdat de uitkeringssystemen zo snel niet zijn aangepast.’

De Partij van de Arbeid, de SP en GroenLinks willen graag in gesprek met mensen die door deze maatregelen worden getroffen. Hiervoor is door links Nieuwegein een informatie avond gepland op donderdagavond 1 december om 20.00 uur in ’t Veerhuis aan de Nijemonde in Nieuwegein zuid. Zij willen horen wat dit voor mensen met een uitkering betekent. Ook willen ze bedenken hoe de klappen zo goed mogelijk lokaal kunnen worden opgevangen. In december zal de gemeenteraad vergaderen over dit onderwerp. Daar kunnen de partijen de praktijkverhalen goed gebruiken om er voor te zorgen dat er compenserende maatregelen worden opgesteld.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk