Katern

Nieuwe organisatie voor sociale werkvoorziening

Het college van B en W heeft dinsdag 8 mei het inrichtingsplan voor de sociale werkvoorziening vastgesteld. In het inrichtingsplan is beschreven hoe gemeente Nieuwegein de ondersteuning van mensen met een arbeidsbeperking, die vallen onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), vanaf 1 januari 2019 gaat organiseren. De gemeenteraad wordt begin juli gevraagd met het inrichtingsplan in te stemmen. Dit besluit volgt op het besluit van september 2017 om PAUW Bedrijven op te heffen.

PAUW Bedrijven is de gemeenschappelijke regeling voor de sociale werkvoorziening van zes gemeenten, waaronder gemeente Nieuwegein. Vanaf 1 januari 2019 gaan de gemeenten de sociale werkvoorziening anders organiseren. Hoe ze dat gaan doen, is beschreven in de inrichtingsplannen. Naast het college van Nieuwegein hebben ook de colleges van Vianen, IJsselstein, Lopik, De Ronde Venen en Stichtse Vecht de inrichtingsplannen voor hun gemeenten vastgesteld.

Garanties voor medewerkers
De circa 500 medewerkers met een arbeidsbeperking die nu via PAUW Bedrijven aan het werk zijn en onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vallen, zijn verzekerd van passend en betaald werk tot aan hun pensioen. Zij komen in dienst bij één van de zes gemeenten. Aan hun arbeidsvoorwaarden verandert niets, de CAO voor de sociale werkvoorziening blijft van kracht. Een groot deel van deze medewerkers zal hetzelfde werk blijven doen op dezelfde locatie als nu. Voor degenen waarvoor dit niet mogelijk is, wordt passend werk op een andere locatie gezocht. Het personeel van PAUW Bedrijven dat in vaste dienst is, heeft een werkgarantie. Zij gaan werken bij gemeente Nieuwegein, Stichtse Vecht, De Ronde Venen of voor Werk en Inkomen Lekstroom. In veel gevallen blijven ze hetzelfde werk doen als nu voor dezelfde groep medewerkers met een arbeidsbeperking.

Participatiewet
De veranderingen hebben te maken met veranderde wetgeving. Door de komst van de Participatiewet kunnen mensen vanaf 2015 geen aanspraak meer maken op de Wet sociale werkvoorziening (Wsw); zij vallen automatisch onder de Participatiewet. Gemeenten blijven ook onder de Participatiewet beschutte werkplekken en begeleiding naar passend werk bieden aan mensen met een arbeidsbeperking.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren