Nieuwe juryleden voor Cultuurprijs Nieuwegein

Nieuwegeinse groepen die een presentatie van amateurkunst geven, kunnen meedingen naar de jaarlijkse Cultuurprijs Nieuwegein. Deze presentaties worden beoordeeld door een jury van onafhankelijke deskundigen. Het jurylid voor beeldende kunst Yvonne Keijser heeft na enige jaren te kennen gegeven haar werkzaamheden voor de jury CultuurPrijs te beëindigen. Inmiddels heeft Jolijn Zuring zich bereid verklaard haar plaats in de jury in te nemen.

Jolijn Zuring is kunsthistorica met als specialisme Moderne Beeldende Kunst. Ook het jurylid voor muziek Eva Dijksterhuis heeft na enige jaren te kennen gegeven haar werkzaamheden voor de jury CultuurPrijs te beëindigen. Inmiddels heeft Ad Wammes zich bereid verklaard haar plaats in de jury in te nemen. Ad Wammes is musicus en componist. Hij heeft onder andere muziek voor Sesamstraat geschreven. Het college van B&W heeft besloten Jolijn Zuring en Ad Wammes voor een periode van 4 vier jaar, ingaande 1 januari 2003, als jurylid van de CultuurPrijs Nieuwegein te benoemen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk