Nieuwe Hollandse Waterlinie

De stuurgroep Nieuwe Hollandse Waterlinie Utrecht heeft een concept intentieverklaring opgesteld die is gericht op het behoud en de versterking van de belangen van de NHWL in de provincie Utrecht. Met de inzet van Nieuwegein op het vlak van de NHWL in met name het Klooster is al gehandeld conform de intentieverklaring. Daarom zijn er geen beletselen om tot ondertekening over te gaan.

Het college heeft besloten dat Jaqueline Verbeek (wethouder Ruimtelijke Ordening) op 26 september namens Nieuwegein de intentieverklaring ondertekent. De intentieverklaring wordt verder door de andere waterliniegemeenten ondertekend.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk