Nieuwe fietsbrug over het Merwedekanaal wenselijk tegenover het Cals College

Afgelopen week heeft het Wijkplatform Rijnhuizen, in samenwerking met de gemeente Nieuwegein en de Fietsersbond afd. Nieuwegein, een bespreking gehad over de nieuwe fietsbrug over het Merwedekanaal. Hiervoor is gekozen om de brug te plaatsen aan het Vreeswijkserijpad tegenover het Cals College. Juist door het plaatsen van een fietsersbrug op deze locatie wordt het verkeer ontlast op de Herenstraat en de binnenstad van Nieuwegein.

Begin februari wordt een gesprek gevoerd over de locatie van de nieuwe fietsbrug met Rijkswaterstaat. ‘Het probleem is namelijk dat deze brug dichtbij de Plettenburgerbrug komt te liggen en dit kan een bezwaar zijn voor Rijkswaterstaat.’

‘Gezien het feit dat dit een kortere route is om naar Nieuwegein Zuid en voor de schoolgaande jeugd naar en van het Cals College c.q. Oosterlicht College te gaan, doen wij er alles aan om op deze plek de fietsbrug te realiseren’ aldus het bestuur van het wijplatform Rijnhuizen.

Om Rijkswaterstaat te overtuigen zoekt zowel de fietsersbond als het wijkplatform steun in de vorm van een e-mail waarin uw motivatie voor deze plek wordt vermeld. ‘Deze berichten zullen wij verzamelen en overhandigen aan de gesprekspartners. Wij geven geen e-mailadressen door maar zullen alleen initialen vermelden’ aldus het wijkplatform.

Reactie gemeente Nieuwegein
‘Gemeente Nieuwegein juicht het initiatief van Wijkplatform Rijnhuizen en Fietsersbond Nieuwegein toe, om hun achterban te vragen hoe ze staan tegenover de mogelijke bruglocaties. Er is nog geen keuze gemaakt voor de plek van een brug. We verkennen twee locaties. Langelaan en Vreeswijkerpad. Bij de keuze spelen (technische) uitdagingen, verschillende belangen en regelgeving een rol. Om tot een zorgvuldige afweging te kunnen komen heeft de gemeente de wijkplatforms Rijnhuizen en Centrum-Merwestein en de fietsersbond gevraagd hierin mee te denken.’

Reacties kunnen gegeven worden tot 26 januari aanstaande. Dit kan door een e-mail te sturen naar: rijnhuizen@outlook.com.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk