Nieuwe Commissie Omgevingskwaliteit Nieuwegein van start

Gemeente Nieuwegein heeft een nieuwe adviescommissie: Commissie Omgevingskwaliteit Nieuwegein. De commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over ruimtelijke kwaliteit bij vergunningaanvragen, gebiedsontwikkelingen en nieuw ruimtelijk beleid. Op 20 juli is hiervoor de dienstverleningsovereenkomst met MooiSticht getekend. Nieuwegein is hiermee voorbereid op de Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treedt.

(Foto: Jan Buteijn) Van links naar rechts: René van der Mark, Jan Kamphuis, burgemeester Frans Backhuijs, voorzitter Wil Kosterman, Leon Sebregts, Anthony Tom. Afwezig: Ruud Beeuwkes en Paul Tesser.

Vervanging bestaande commissies
De adviescommissie omgevingskwaliteit is een samenvoeging van de Monumentencommissie en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, die beide zijn opgeheven. Voortaan behandelt één commissie alle adviesaanvragen. De wens voor een meer integrale adviescommissie met diverse disciplines bestond al langer. De Omgevingswet heeft het proces versneld. Onder de Omgevingswet is het verplicht om één adviescommissie te hebben.

Nieuwe leden benoemd
Stichting MooiSticht faciliteert de adviescommissie omgevingskwaliteit. Omdat de taken van MooiSticht uitgebreid zijn met de advisering op het gebied van erfgoed, is de dienstverleningsovereenkomst met MooiSticht aangepast. De ondertekening van de nieuwe overeenkomst vond plaats op 20 juli 2022 door burgemeester Frans Backhuijs en directeur van MooiSticht, Anthony Tom. De commissie omgevingskwaliteit wordt voorgezeten door Wil Kosterman, wethouder in Wijk bij Duurstede, en bestaat daarnaast uit 6 leden. Dat zijn de leden die al zitting hadden in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, aangevuld met twee nieuwe leden die volop kennis hebben van de jonge en oude historie van de stad. De zogenaamde ‘lokale experts’. Anthony Tom is naast lid ook secretaris van de commissie.

Vergaderschema
De commissie omgevingskwaliteit vergadert elke twee weken op woensdagochtend. Het vergaderschema en de agenda worden openbaar gemaakt op de website van MooiSticht.

Burgemeester Frans Backhuijs (links) en Anthony Tom bekrachtigen de samenwerking

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk