Nieuwbouw zonder aardgasaansluitingen

Stedin, provincie Utrecht, gemeente Nieuwegein en 17 andere gemeenten in de regio Utrecht hebben op vrijdag 16 maart het regionale Convenant Aardgasvrije Nieuwbouw ondertekend. De ondertekenaars willen in hun verzorgingsgebied bij nieuwbouwprojecten geen aardgasaansluiting meer en gaan in gesprek met ontwikkelaars die nog nieuwbouw met aardgasaansluitingen gepland hebben. Stedin biedt een inkeerregeling aan om ontwikkelaars te helpen en hun reeds gesloten contracten open te breken. De partijen ondertekenden het convenant vrijdag in Utrecht.

Kiezen voor een duurzaam alternatief
Recent schrapte de Tweede Kamer de aansluitplicht op het aardgasnet voor nieuwbouwwoningen. Deze wetswijziging gaat waarschijnlijk op 1 januari 2019 in. Gemeenten, provincie en de netbeheerder willen daarop niet wachten en gaan nu al aan de slag. Zij willen in hun nieuwbouwprojecten geen aardgasaansluiting meer en bundelen de krachten om projectontwikkelaars ervan te overtuigen te kiezen voor een duurzaam alternatief.

Nieuwbouw zonder aardgasaansluiting: een logische stap
Wereldwijd staan we voor de uitdaging om de CO₂-uitstoot terug te dringen. De CO₂- uitstoot wordt in Nederland voor 40% veroorzaakt door het verwarmen van gebouwen met aardgas. De provincie Utrecht wil in 2040 klimaatneutraal zijn en alleen nog maar schone energie gebruiken. De verduurzaming van de verwarming van de 550.000 huishoudens in de provincie Utrecht vormt hierin een grote opgave.

Gedeputeerde Pim van den Berg ziet nieuwbouw zonder aardgasaansluiting als een logische stap. “We willen in onze regio geen nieuwe gasinfrastructuur meer aanleggen, als we in 2050 in Nederland geen aardgas meer gebruiken. Zo bereiden we ons voor op een toekomst zonder fossiele brandstoffen.”

Samen gaan we voor een duurzame warmtevoorziening
Ook Nieuwegein wil in 2040 een klimaatneutrale stad zijn. Voor het bereiken van deze ambitie is de ‘Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040 ’ vastgesteld. Wethouder duurzaamheid Peter Snoeren: “Samen met onze energiepartners en ontwikkelaars werken aan duurzame warmte; dat is een belangrijk speerpunt uit de routekaart. In Nieuwegein is al veel nieuwbouw zonder aardgasaansluiting gerealiseerd. In 2017 was al ruim de helft van de 292 opgeleverde nieuwbouwwoningen niet meer op het aardgasnet aangesloten. Mooi voorbeeldproject was de oplevering van ‘Kroon op Jutphaas’ met 56volledig energieneutrale woningen waarbij bodemwarmtepompen zijn toegepast. Dit convenant gaat helpen om deze ambitie een verdere impuls te geven.”

Inkeerregeling
Stedin ondersteunt gemeenten bij de gesprekken en biedt een inkeerregeling aan. Ontwikkelaars krijgen daarbij de mogelijkheid om al aangegane contracten met aardgas open te breken. Het gaat om projecten waar aardgas is voorzien, maar een elektriciteitsnet of een ander duurzaam alternatief ook een mogelijkheid is. Eenzelfde convenant werd afgelopen maandag ook al ondertekend met twintig gemeenten ende provincie in Zuid-Holland.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren


Call Now ButtonHeeft u nieuws? Bel ons!