Nieuwbouw Richterslaan

De toekomstige nieuwbouw op de Richterslaan wordt geschikt gemaakt voor senioren én mensen met een zorgvraag. De afgelopen tijd heeft Mitros nauw overleg gevoerd met omwonenden, de gemeente Nieuwegein en de zorgorganisaties Zorgspectrum en Reinaerde. Dit heeft geleid tot het stedenbouwkundig ontwerp voor de nieuwbouw.Het huidige gebouw ‘Ons Thuis’ aan de Richterslaan voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarom heeft verhuurder Mitros twee jaar geleden besloten het gebouw te herontwikkelen. Nadat uit onderzoek bleek dat renovatie niet meer haalbaar was, is Mitros begonnen met nieuwbouwplannen. Hiervoor is de samenwerking gezocht met omwonenden, de gemeente en de beide zorgorganisaties.Sinds dit voorjaar is een klankbordgroep actief, die meedenkt over de nieuwbouw. Aan deze groep nemen omwonenden van Ons Thuis deel, evenals vertegenwoordigers van Mitros, de gemeente, Zorgspectrum, Reinaerde en een architect. De vier bijeenkomsten van de klankbordgroep hebben onlangs het stedenbouwkundig ontwerp opgeleverd. Dit laat onder andere zien dat op de begane grond 24 zorgwoningen komen voor cliënten van Zorgspectrum (senioren met een zorgvraag) en Reinaerde (mensen met een verstandelijke beperking). Op de verdiepingen daarboven komen maximaal 50 huurappartementen voor senioren. Het ontwerp is passend gemaakt aan de omgeving.De bouw start medio 2011 en de oplevering staat gepland voor eind 2012. De oorspronkelijke bewoners van Ons Thuis zijn inmiddels verhuisd. Tot aan de sloop worden de woningen tijdelijk verhuurd. Op 22 oktober j.l. zijn alle omwonenden van Ons Thuis geïnformeerd over de plannen en meest recente ontwikkelingen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk