Nieuw speeltoestel Maurice Roelantshove in Galecop

Sinds deze week staat er een prachtig nieuw speeltoestel op het sport- en speelveldje aan de Maurice Roelantshove. Het is geschikt voor kinderen vanaf drie jaar en ouder.

Buurtspeelplek
De speelplek zal op termijn worden ingericht als buurtspeelplek. Dit is een ontmoetingsplek voor de buurt en waar voorzieningen staan voor alle leeftijden om te spelen, bewegen en ontmoeten. Ze hebben een sociaal-maatschappelijke functie. Het is altijd leuk om hierheen te gaan en er zijn eigenlijk altijd kinderen om samen mee te spelen. Een buurtspelplek heeft meer mogelijkheden dan de verschillende kleinere speelplekken in de buurten, de zogenaamde steunplekken. Steunplekken zijn nodig voor voldoende aanbod en een eerlijke verdeling over kinderen en buurten.

Speelvisie
Meer over het speelbeleid kunt u lezen in de Speelvisie van de gemeente Nieuwegein die in mei 2019 is vastgesteld Kijk op: www.ikbennieuwegein.nl/speelvisie en bekijk de speelkaart van Galecop met de verschillende speelplekken.

Planning 2023
In 2022 zijn de vier speelplekjes vernieuwd aan de Theo Thijssehove, Herman de Manhove, Martinus Nijhoffhove en Colijnpark. Voor 2023 staan in de planning de speelplekjes aan de Bertus Aafjeshove, Frederik van Eedenhove, Lodewijk van Deysselhove, Thorbeckepark.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk