De Digitale Stad Nieuwegein

Nieuw rioolplan voor Nieuwegein

Binnen de gemeente Nieuwegein ziet u dagelijks de plekken waar water samenkomt. Denk aan de rioolputten, de sloten, singels en vijvers. Rioolwater, hemelwater en grondwater wordt zo goed mogelijk afgevoerd. De gemeente bepaalt ook welke aanpassingen nodig zijn. Hoe we dit doen is vastgelegd in het gemeentelijk rioleringsplan.

Elke 5 jaar stellen de gemeenten Montfoort, IJsselstein en Nieuwegein een nieuw gemeentelijk rioleringsplan vast. In een gemeentelijk rioleringsplan wordt vastgelegd wat de gemeente en de bewoners willen doen met het afvalwater, regenwater en grondwater in haar gemeente.

De gemeente neemt graag uw mening en ideeën mee in het nieuwe plan. Met de riolering (en alles wat daarbij hoort) voert de gemeente namelijk uw afvalwater af. Ook door klimaatverandering zal er anders moeten worden omgegaan met regenwater, waarbij de inwoners ook een rol hebben. Daarom hoopt de gemeente dat de inwoners willen helpen door enkele vragen te beantwoorden en daarmee uw mening en ideeën duidelijk te maken. Deze vragenlijst is anoniem, maar u kunt, als u dit wenst, aan het einde uw contactgegevens en opmerkingen invullen. De gemeente hoort graag wat u wilt met rioolwater, hemelwater en grondwater!