Na inspraak worden ruim 200 bomen minder gekapt

Uiteindelijk worden er in Batau Zuid 730 bomen gekapt. Dat zijn er ruim 200 minder dan de 950 die in eerste instantie in het Bomenbeleidsplan stonden aangemerkt als ‘direct te verwijderen bomen’. Dat is de uitkomst van ruim anderhalve maand intensieve gesprekken met bewoners die hadden aangegeven het niet eens te zijn met de plannen. Nu is het uitgebreide inspraaktraject afgesloten.

Donderdag 13 juni worden de kapvergunningen openbaar bekend gemaakt in de Molenkruier. Dan kan er nog wel via de officiële weg bezwaar worden gemaakt. Om de afweging te kunnen maken of u bezwaar wilt maken, hangen in buurthuis De Bongerd en in het gemeentehuis vanaf maandag 17 juni de overzichtskaarten van de te kappen bomen.

De procedure vanaf, nu in grote lijnen:

na deze bekendmaking kan iedereen gedurende 2 weken telefonisch – via telefoonnummer (030) 607 1297 – of schriftelijk bij de gemeente een eerste reactie geven, een zogeheten zienswijze;

deze zienswijzen worden waar mogelijk verwerkt;

de kapvergunningen worden verleend of niet;

de verleende kapvergunningen worden 4 weken na publicatie van de aanvraag gepubliceerd in de Molenkruier;

binnen 6 weken na verlening van de kapvergunning kan schriftelijk een officieel bezwaarschrift worden ingediend;

de bezwaarschriften worden behandeld, en de gemeente begint met het verwijderen van bomen waar geen bezwaarschrift op is ingediend (oktober, november, december 2002).

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk