Katern

Museum Warsenhoeck is een erkend museum

Het is gelukt; de inzet van heel veel vrijwilligers, jarenlang, is gehonoreerd. De Historische Kring Nieuwegein heeft bericht ontvangen van de Stichting Het Nederlands Museumregister dat museum Warsenhoeck in Nieuwegein een voorlopige registratie als officieel museum is toegekend voor een periode van 3 jaar.
De registratie is toegekend omdat Museum Warsenhoeck voldoet aan veel eisen op gebieden als collectieregistratie, collectiebeheer, het bezit van een eigen collectie en over deskundigheid op meerdere gebieden. Ook wordt benadrukt dat de financiele basis van het museum stabiel is en goede waarborgen biedt voor het behoud van de collecties en het functioneren van het museum. Historische Kring Nieuwegein/Museum Warsenhoeck. Bezoek ook eens de website van het museum.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk