Movactor geeft digitaal ruimte aan Kamers met Aandacht

Om Kamers met Aandacht in Nieuwegein meer bekendheid te geven, is sinds kort een uiting te zien in de buurtpleinen van Movactor. Deze samenwerking is het resultaat van de match die tijdens de Nieuwegeinse Beursvloer is gesloten. Want ook in Nieuwegein hebben niet alle jongeren een sociaal vangnet als ze op zichzelf gaan wonen. Mede door de uitingen in alle buurtpleinen van Movactor worden Nieuwegeiners opgeroepen om kamers aan de jongeren te verhuren en/of deze jongeren een steuntje in de rug te geven.

Op de foto: Bart Koenders, directeur Movactor, en Marjolein Buurman, coördinator Kamers met Aandacht Nieuwegein onthullen de uiting op de digitale borden in de buurtpleinen

In Buurtplein De Componist tonen Bart Koenders directeur van Movactor en Marjolein Buurman, coördinator bij Kamers met Aandacht Nieuwegein trots de uiting. Ook de komende maanden geeft Movactor deze advertentieruimte kosteloos aan Kamers met Aandacht. Bovendien gaan Movactor Jongerenwerk en Kamers Met Aandacht een verdere samenwerking onderzoeken.

Kwetsbare jongeren
Stichting Kamers met Aandacht is een non-profit organisatie met als doel positieve uitstroom uit de jeugdzorg te bevorderen en kwetsbare jongeren op weg naar zelfstandigheid te helpen. Deze doelstelling past mooi bij de doelstelling van Movactor om in Nieuwegein een sterke en veerkrachtige samenleving te bouwen. De match tussen beide partijen was tijdens de Beursvloer dan ook snel gemaakt.

Ieder jaar organiseert Samen voor Nieuwegein de Nieuwegeinse Beursvloer. Zo worden maatschappelijke organisaties, verenigingen en bedrijven zonder winstoogmerk met elkaar verbonden. De Beursvloer van oktober 2022 leverde 49 matches met een totale maatschappelijke waarde van maar liefs € 267.730,– op. Eind 2023 organiseert Samen voor Nieuwegein weer een Nieuwegeinse Beursvloer.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk