Motie ‘Statushouders naar werk’ met ruime meerderheid aangenomen

Op donderdag 5 juli is tijdens de gemeenteraadsvergadering de motie ‘Statushouders naar werk’ van de Nieuwegeinse VVD aangenomen met een ruime meerderheid. De motie werd samen ingediend met VSP, D’66, PVDA en Lokale Vernieuwing en gesteund door het CDA. De Nieuwegeinse VVD wil met deze motie een extra impuls geven aan de integratie van statushouders door een extra stimulans te geven aan uitstroom uit de bijstand naar een betaalde baan.

Het college van B&W is verzocht onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de uitstroom van statushouders uit de bijstand te intensiveren en uiterlijk eind 2018 met een plan van aanpak te komen. Vanzelfsprekend volgen wij het college de komende periode en monitoren de uitvoering.

Raadslid Stefano Elias: 
”Volgens het CBS stroomt landelijk slechts 11% van de statushouders uit de bijstand naar een betaalde baan. In Nieuwegein ligt dit percentage met slechts 5,8% zelfs nog lager. Wij zijn van mening dat alle 275 werkgeverscontacten van de gemeente optimaal moeten worden benut om statushouders aan het werk te helpen en zo sneller te laten integreren in onze maatschappij. Daarnaast streeft de Nieuwegeinse VVD ernaar dat ‘iedereen die kan werken, werkt’. Aangezien het college heeft toegezegd het al beschikbare budget voor statushouders in te willen zetten voor deze aanpak, hoeven er geen andere gelden ingezet worden en kunnen we ook  alle andere inwoners van Nieuwegein begeleiding blijven bieden naar een betaalde baan. Kortom, een win-win situatie voor iedereen.”

3 thoughts on “Motie ‘Statushouders naar werk’ met ruime meerderheid aangenomen

 1. John

  Een win-win situatie?zeker alleen voor de meelopers van de VVD.
  Help eerst de Nederlandse jongeren en ouderen die in de bijstand zitten.dat lijkt me heel zinvol.
  Al het beschikbare budget inzetten voor status houders.
  Wat blijft er dan nog over voor de Nederlandse bijstandtrekkers?
  Heeft deze gemeente soms een geld overschot?

  1. M

   Beste John,

   Er wordt juist alleen budget gebruikt dat al gereserveerd was voor de integratie van statushouders. Daardoor blijft het budget dat er is om inwoners aan een baan te helpen onaangeroerd en kunnen andere inwoners van Nieuwegein die hulp nodig hebben bij het vinden van een baan gewoon geholpen blijven worden, zonder dat er extra geld naar statushouders gaat. Dat is de win-win situatie waar meneer Elias het over heeft.

 2. john

  als de gemeente dat gereserveerde budget nou eens zou gebruiken als extra voor de bejaarden en voor de reiniging van de sloten en het groen? dan blijft nieuwegein een mooiere stad,dat willen ze toch zo graag.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk