Milieu (2001/9737)

De plannen voor plaatsing van 4 tot 6 windturbines in de klasse 600-900 kW in bedrijvenpark Het Klooster voldoen op één aspect na, aan alle uitgangspunten en randvoorwaarden van de door Gedeputeerde Staten vastgestelde Streekplanuitwerking Plaatsingsmogelijkheden Windturbines. Het betreft het minimale vermogen per turbine.

In een schriftelijke reactie wordt Gedeputeerde Staten op basis van een aantal argumenten verzocht de randvoorwaarde van minimaal 1 mW per turbine te beschouwen als een streefwaarde waarvan gemotiveerd kan worden afgeweken. Met de medewerking van Gedeputeerde Staten aan de voorgenomen plaatsing van de windturbines in Het Klooster, kan de gemeente Nieuwegein een significante bijdrage leveren aan de provinciale taakstelling voor windenergie.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk