Milieu (2001/11550)

In het project ‘Milieuzorg op school’ worden naast het aanbrengen van milieutechnische verbeteringen op de scholen, ook de leerlingen betrokken. De leerkrachten van de deelnemende basisscholen hebben van de gemeente een werkmap gekregen waarin educatieve suggesties staan om de leerlingen van alle groepen bij het project te betrekken.

Op de deelnemende basisscholen worden de milieumaatregelen thema voor thema ingevoerd. Het thema voor dit schooljaar is ‘Afval’. Vijftien basisscholen in Nieuwegein zijn hiermee aan de slag. Dit programma is niet eenmalig, maar een terugkerend evenement. In de volgende jaren worden ook de andere thema’s opgepakt. Het college heeft kennis genomen van de stand van zaken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk