Meevaller bij REMU en GCN (2002/5622)

De gemeente is aandeelhouder van de NV Houdstermaatschappij GCN (Gasbedrijf Centraal Nederland). Het GCN op zijn beurt heeft één deelneming, namelijk die in de REMU NV. De jaarrekeningen van beide bedrijven zijn aan de gemeente, als aandeelhouder aangeboden en zijn inmiddels door de beide Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (AVA´s) goedgekeurd.

Daarmee hebben de AVA´s ook het over 2001 uit te keren dividend en de verdeling daarvan vastgesteld. Op grond hiervan ontvangt Nieuwegein een dividenduitkering van € 692.724. In de begroting is een opbrengst van € 279.746 geraamd. Dit betekent dat de gemeente een meevaller heeft van € 412.978. Deze zal bij de Najaarsnota 2002 in de begroting worden verwerkt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk