Meer focus op gezondheid Nieuwegeinse jeugd

Op donderdag 22 juni 2023 heeft de gemeenteraad van Nieuwegein unaniem het initiatiefvoorstel ‘focus preventieve gezondheidzorg’ van GroenLinks en de PvdA aangenomen. De urgentie om stevig en langdurig in te zetten op de preventieve gezondheidszorg voor de Nieuwegeinse jeugd is groot. Daar hebben de beide fracties, die van GroenLinks en de PvdA met dit initiatiefvoorstel nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. Want de cijfers liegen er niet om: Bijna 50% van de jongeren ervaart stress en voelt zich eenzaam, 36% van de jongeren klaagt over vermoeidheid, 14% denkt wel eens aan zelfdoding, 13% van de 4-18 jarigen heeft overgewicht. Sinds de coronacrisis is het aantal jongeren tussen de 13 en 18 jaar dat wekelijks sport met 9% gedaald.

De heer Doosje, GroenLinks: “Daar willen we echt tegen strijden want dit probleem is groot. Voor deze jonge mensen nu om hen te helpen, maar zeker ook voor de toekomst als deze jongeren met zulke problemen ouder worden. We kunnen nu nog ingrijpen en moeten dat ook doen.”

De heer Holtermann, PvdA, vult aan: “De urgentie om hier op in te zetten is groot en vraagt om focus en een langdurige integrale aanpak met lef. Als we dat niet doen, dan blijven we aanmodderen met het financieren van kortlopende projecten, blijven mensen kortdurend aanstellen en hebben beperkte impact op de gezondheid van onze Nieuwegeinse jeugd.”

Er zijn veel goede voorbeelden van bewezen preventieve interventies zoals de gezonde school. Daarmee wordt programmatisch aandacht besteed aan thema’s als gezonde voeding, gezonde kantine, bewegen, roken, weerbaarheid en gezonde relaties en seksualiteit. Het moet minder vrijblijvend. Ook is aandacht gevraagd voor een integrale aanpak. De voorgestelde focus in zowel het omgevingsprogramma gezondheid, het programma leefbaarheid & veiligheid als in het jeugdbeleid kan worden meegenomen. Door deze afstemming kunnen middelen efficiënter en doelmatiger worden ingezet.

Iedereen in Nieuwegein verdient een kans op een zo gezond mogelijk leven, ongeacht in welke wijk je wordt geboren, naar welke school je bent gegaan of wat je inkomen is. En hiervoor is een structurele verbetering van de bestaanszekerheid van mensen noodzakelijk Met het aannemen van dit voorstel heeft de gemeenteraad besloten meer focus aan te brengen op de gezondheidszorg van de jeugd en worden er integraal lange termijn doelen gesteld.

GroenLinks

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk