Meepraten over Huisvesting scouting Avond van de Raad op 25 maart

Op donderdag 25 maart is er weer een digitale Avond van de Raad. Publiek kan helaas niet worden toelaten, online ben je van harte welkom om live mee te kijken vanaf 20.00 uur.

De volgende onderwerpen staan onder andere op de agenda in de Raadzaal:

Dialoog Raad met de stad: Huisvesting scouting Jan van Hoof (21.25 uur)
De fracties ChristenUnie en de D66 willen praten over de huisvesting van de scouting in Nieuwegein, die al jaren op de agenda staat, maar nog niet op die van de raad. Zo is uitgebreid gesproken ook over de huisvesting van de Livingstone groep in het kader van de plannen rond fort Vreeswijk.

Het huidig scouting gebouw kent achterstallig onderhoud. Zo’n drie jaar geleden is een onderhoudsrapport gedeeld met de raad, waaruit bleek dat er iets moest gebeuren. Ook is de raad zijdelings geïnformeerd over alternatieve locaties om de boten te stallen. Inmiddels is fort Vreeswijk operationeel. De fracties zijn benieuwd naar de stand van zaken van het onderhoud van het scoutinggebouw.

Te bekijken via www.nieuwegeinseraad.live/stream1

 Zaal 008:

Dialoog College met de Raad: Participatienota (20:00 uur)
Het college wil graag met de gemeenteraad spreken over het samenspel van gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties. Ook is de rol van de gemeenteraad daarbij het onderwerp van gesprek.

Te bekijken via www.nieuwegeinseraad.live/stream2

Meespreken bij huisvesting scouting Jan van Hoof?
Aanmelden kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren via griffie@nieuwegein.nl De griffie zorgt dan voor deelname aan de vergadering. Vermeld daarbij ook in 2 zinnen waarover je het woord wilt voeren.

Tot slot
Klik hier voor de volledige agenda en alle vergaderstukken van de Raadzaal en zaal 008.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk