Martin Monrooij (CU) 25 jaar politiek actief in Nieuwegein

Het is deze maand 25 jaar geleden dat fractievoorzitter Martin Monrooij van de Christen Unie (CU) in Nieuwegein actief is geworden in de Nieuwegeinse politiek. ‘Een goed moment de hoogtepunten uit zijn politieke carrière op een rij te zetten’ zo laat het bestuur en de fractie van de partij aan onze redactie weten.

Martin Monrooij geheel recht toen hij ‘Politicus van het Jaar’ werd bij de Nieuwegein Awards 

Martin kan zich zijn eerste vergadering nog goed herinneren
In april 1994 is Martin Monrooij begonnen als commissielid voor de toenmalige SGP/RPF fractie. Hij nam zitting in de VFS (volkshuisvesting, Financiën, Sport&recreatie). De voorzitter van die commissie van toenmalig wethouder Will Sluis. Martin kan zich zijn eerste vergadering nog goed herinneren: ‘Ik kwam als nieuweling van de RPF binnen en mijn fractievoorzitter Job Hoegée zei tegen me dat ik gelijk wat moest zeggen in de eerste vergadering. Dan had ik mijn vuurdoop maar meteen gehad. Dat heb ik toen gedaan over een garantstelling voor onderwijshuisvesting.  Het mooie was dat de wethouder het antwoord schuldig moest blijven en er later op terug moest komen’.

‘Het was een hectische tijd’
In september 1997 werd Martin voor het eerst raadslid omdat SGP raadslid Abel Hoegée naar Urk verhuisde. Dat eerste raadslidmaatschap duurde overigens maar kort. In maart 1998 waren er verkiezingen en de SGP/RPF verloor een zetel en kwam maar met twee zetels terug in de raad. Martin stond nummer drie op de lijst en werd weer commissielid. Maar in februari 1999 verhuisde RPF raadslid Adam van den Berg naar Veenendaal en toen werd Martin weer raadslid tot en met maart 2002. In de periode 2002-2006 is hij wethouder geweest voor wat inmiddels de SGP/ChristenUnie heette.

Als wethouder was hij verantwoordelijk voor financiën, verkeer&vervoer, personeelszaken, facilitaire zaken en bouw en woningtoezicht. Het ontwerp van het huidige Stadshuis viel ook onder zijn portefeuille. Enkele beroemde zaken uit zijn wethouderstijd zijn de aanleg van de verkeersdrempels, de grote aanpassingen van de plannen voor de Binnenstad omdat de kosten de pan uitrezen,  invoeren van betaald parkeren en de grote bezuinigingsronde.

Terugkijkend op die tijd merkt Martin op: ‘Het was een hectische tijd. De verkeersdrempels waren door mijn voorgangster ingevoerd, maar de uitvoering viel grotendeels in mijn periode. Ik heb echt bakken met kritiek over mij heen gekregen. Mijn mailbox zat echt dagelijks vol met verwensingen van inwoners die zich ergerden aan de verkeersmaatregelen. Ook die invoering van betaald parkeren maakte van mij een gewild mikpunt van boosheid en spot. En toch, kijk ik met genoegen op beide onderwerpen terug. Het moest gewoon gebeuren.’

Alle zeilen bijzetten voor Cityplaza
Het dossier Binnenstad was een zwaar onderwerp: ‘Toen ik aantrad zat er een tekort van € 80 mln op het hele project. Dat was echt onaanvaardbaar. Samen met mijn toenmalige collega’s  Evert van Linge en burgemeester Cor de Vos moesten we alle zeilen bijzetten om het programma zodanig te wijzigen dat het tekort was terug gebracht tot € 48 mln. Er zijn heel wat dromen gesneuveld in die periode, maar als ik nu door Cityplaza loop denk ik: ook deze stappen moesten gezet worden anders had het huidige centrum er nooit gekomen’.

‘Ik kijk terug op een geweldige tijd’
Na de verkiezingen van 2006 is Martin teruggekeerd als lid van de gemeenteraad en werd hij benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de raad en plaatsvervangend voorzitter van het presidium. Deze functie bekleedt hij tot op de dag van vandaag en hij wordt door bijna alle partijen in de raad geroemd om zijn onpartijdigheid als hij in functie optreedt.

Terugkijkend op de afgelopen 25 jaar heeft Martin heel veel mensen in de politieke arena meegemaakt: “Ik heb in die 25 jaar 3 burgemeesters meegemaakt, 5 gemeentesecretarissen en 5 griffiers gezien en 24 wethouders , minimaal 18 presidiumleden en 136 raadsleden voorbij zien komen. Ik kijk terug op een geweldig mooie tijd waarin ik over belangrijke zaken voor onze gemeente mee mocht beslissen. Wat mij betreft ga ik nog even door, maar ik weet wel zeker dat ik het record van Job Hoegée niet zal evenaren.”

‘Wij feliciteren Martin met zijn jubileum en danken hem voor al het werk dat hij de afgelopen 25 jaar voor Nieuwegein, voor onze inwoners en voor onze partij gedaan heeft. We hopen dat hij nog een poosje door wil gaan!’ aldus de Christen Unie.

Foto: In de raadsvergadering van Nieuwegein startte de burgemeester donderdag 25 april met een felicitatie aan Martin Monrooij vanwege zijn 25 jaar politieke betrokkenheid bij de gemeenteraad.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren