Katern

Manifest digitale samenleving aangenomen door de gemeenteraad

De samenleving digitaliseert in een steeds hoger tempo. Dit brengt, ook voor Nieuwegein, risico’s en kansen met zich mee. De gemeenteraad van Nieuwegein is aan de slag gegaan om deze risico’s en kansen in kaart te brengen. Hieruit is een manifest voortgekomen met universele waarden voor de digitale samenleving die tegelijkertijd Nieuwegeins zijn gemaakt, toegespitst op wat de gemeenteraad belangrijk vindt voor onze gemeenschap en ons grondgebied.

Bij de totstandkoming van dit manifest is de inbreng van inwoners van Nieuwegein zoveel mogelijk meegenomen. Zo zijn de kansen en bedreigingen van digitalisering besproken met diverse doelgroepen: ouderen, jongeren en inwoners met een taalachterstand.

In het manifest gaat de gemeente Nieuwegein uit van kernwaarden als inclusiviteit, de menselijke maat, transparantie en veiligheid. Voortbordurend op deze kernpunten hanteert de gemeente onder andere de volgende uitgangspunten:

• We maken onze diensten en informatie voor iedereen toegankelijk en houden rekening met verschillen tussen mensen
• We genereren alleen data die nuttig en nodig zijn om de stad te verbeteren. We houden privégegevens privé
• We zorgen dat onze systemen gebruiksvriendelijk zijn en houden menselijk contact altijd mogelijk
• We zijn transparant over het gebruik van data
• Zorgvuldigheid en veiligheid staan voorop

Tijdens de raadsvergadering van 27 januari 2022 heeft de gemeenteraad het manifest aangenomen. Dat betekent dat de gemeente Nieuwegein zichzelf acht te zullen handelen en communiceren in de geest van het manifest.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren