Mandaat structurele subsidies

Het huidige mandaat van de directeur MO in het kader van subsidiebeschikkingen is beperkt. Daar wordt aan gewerkt. Dit biedt echter geen uitkomst voor de korte termijn. Er moeten ca. 100 subsidieverlening beschikkingen voor 2005 de deur uit. Het betreft beschikkingen die vallen onder de programma’s 4 (Jeugd en Onderwijs), 5 (Sociale infrastructuur en Welzijn) en 6 (Ontmoeting: cultuur, sport en recreatie) van de Programmabegroting 2006.De raad heeft de gelden beschikbaar gesteld en de beschikkingen passen in het door de raad vastgestelde beleid. Volgens de ASV en het huidige mandaatbesluit kan uitsluitend het college besluiten tot het verlenen (en deels ook ondertekenen) van de subsidies.Vanuit het oogpunt van rechtmatigheid streeft de gemeente er naar om de subsidieverleningen conform de ASV termijnen te verzenden. Om die termijnen te realiseren wordt uit oogpunt van slagvaardigheid en bij wijze van incidentele en éénmalige maatregel voorgesteld om de directeur van de sector MO te mandateren tot het verlenen en ondertekenen van de subsidies 2006. Op een lijst staat aangegeven om welke subsidies het gaat. Dit vooruitlopend op het definitieve herziene mandaatbesluit.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren


Heeft u nieuws? Bel ons!
%d bloggers liken dit: