Maatregelen voor verbetering mobiliteit en bereikbaarheid

Het college van burgemeester & wethouders heeft het Mobiliteitsprogramma vastgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Het programma bevat een uitgebreid pakket aan maatregelen om de mobiliteit en bereikbaarheid van Nieuwegein de komende jaren te verbeteren. Het programma is een uitwerking van de Mobiliteitsvisie en is opgesteld na participatie met inwoners, ondernemers, onderwijs- en zorginstellingen en een groot aantal belangengroeperingen.

“Het is een prachtig pakket maatregelen voor de komende twee jaar, dat tegemoet komt aan wat de stad nodig heeft. Het is een goede eerste stap om ervoor te zorgen dat de groei van de stad wat mobiliteit betreft in goede banen wordt geleid”, aldus wethouder Ellie Eggengoor (Mobiliteit). “Heel belangrijk, omdat het verbeteren van de bereikbaarheid een randvoorwaarde is voor de leefbaarheid van de inwoners en ondernemers, voor de vergrijzing van de gemeente en voor het realiseren van de verstedelijkingsopgave.”

Doelstellingen
Op 1 april is de Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze visie verwoordt de ambities van Nieuwegein en is in het Mobiliteitsprogramma vertaald in de volgende doelstellingen, in volgorde van prioriteit:

 • voor binnenstedelijke verplaatsingen hebben lopen en fietsen de voorkeur;
 • voor verplaatsingen van, naar en binnen Nieuwegein moet openbaar vervoer een belangrijke rol spelen;
 • de openbare ruimte/verkeersruimte moet levensloopbestendig zijn ingericht, zodat iedereen zich kan verplaatsen, met of zonder beperking;
 • het functioneren van het mobiliteitssysteem is toekomstbestendig en duurzaam, onder andere door het bevorderen van ketenmobiliteit en het gebruik van elektrische of waterstofvoertuigen;
 • autoverkeer met een herkomst of bestemming in Nieuwegein en autoverkeer tussen wijken maakt gebruik van de hoofdstructuur; waarbij het verbeteren van verkeersveiligheid, leefbaarheid en gezondheid altijd tot de eisen behoort.

  Maatregelen
  De maatregelen uit het Mobiliteitsprogramma die nu worden voorgesteld voeren we in de komende twee jaar uit en zijn daarom vooral gericht op fiets, lopen en OV. Zo gaan we het fietsverkeer bevorderen onder meer door het fietsnetwerk te actualiseren met een verbeterde vindbaarheid, meer ruimte voor de fiets op wijkwegen, meer gescheiden fietsstroken en fietsstraten. Ook zorgen we voor betere ontsluiting en stallingsmogelijkheden bij tramhaltes en winkelcentra voor fietsen én het aanbieden van deelfietsen.

  Verder pakken we de toegankelijkheid van OV-haltes en voet- en fietspaden voor mensen met een beperking aan. Ook gaan we een risicoanalyse van de verkeersveiligheid uitvoeren, op basis waarvan we concrete maatregelen kunnen nemen. De mogelijkheden om locaties te kunnen melden waar handhaving nodig is vanwege verkeersveiligheid worden verbeterd en er komt een actieplan op het gebied van educatie en voorlichting.

  Op het gebied van duurzaamheid gaan we elektrisch vervoer stimuleren door het uitbreiden van (snel)laadfaciliteiten. In de volgende fase van de uitvoering (2024) zullen onder andere de doorstroming en knelpunten in de hoofdstructuur voor autoverkeer worden aangepakt, onder meer door de introductie van (nog meer) slimme verkeerslichten. Het Mobiliteitsprogramma staat op 30 september op de agenda van de avond van de raad.

  One thought on “Maatregelen voor verbetering mobiliteit en bereikbaarheid

  1. R.J. Sikkens

   Helaas hoort het plaatsen van een eigen laadpaal niet tot de mogelijkheden voor de gemeente Nieuwegein. Dit kan alleen middels een hele dure vergunning ( 1.000 Euro) omdat een stukje kabel over gemeente grond loopt. Dan liever je auto opladen op een openbare paal waar je in de wachtrij komt door het toenemend aantal elektrische auto’s.

  Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

  Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren