Maak melding als u zich zorgen maakt over iemand uit uw buurt

Het kan zijn dat mensen door een psychiatrische aandoening zichzelf of anderen iets aan dreigen te doen. Dan is hulp nodig. Als de betrokkene geen hulp wil, kan verplichte geestelijke gezondheidszorg worden ingezet. Maakt u zich zorgen over iemand? Denkt u dat deze persoon dringend zorg en ondersteuning nodig heeft? Dan kunt u een melding doen in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ).

Wanneer doe ik een melding?
Familie of buren merken vaak als eersten dat het niet goed gaat met iemand. Het kan bijvoorbeeld gaan om iemand uit uw omgeving die ronddoolt op straat, zichzelf vervuilt of wartaal uitslaat. Maakt u zich zorgen? Denkt u dat deze persoon dringend geestelijke gezondheidszorg nodig heeft? Vanaf 1 januari 2020 kunt u op grond van de nieuwe wet WvGGZ dan een melding doen bij het Meld – en Adviespunt Bezorgd.

Wat doe ik als acuut gevaar dreigt?
Dan belt u 112. De hulpdiensten grijpen dan zo nodig in.

Wat betekent verplichte zorg?
De nieuwe wet heeft als doel verplichte zorg te voorkomen. Soms is verplichte zorg toch nodig en dan wordt de verantwoordelijkheid voor de zorg vaak tijdelijk over genomen. De persoon zelf heeft het recht om zijn of haar wensen te laten horen. Ook heeft hij of zij recht op hulp van een patiënten-vertrouwenspersoon, iemand die in dienst is van de onafhankelijke Stichting PVP.

Wat gebeurt er met de melding?
Na uw melding beoordeelt de gemeente wat een volgende stap is. Als hulp nodig is, vraagt de zorgprofessional of de persoon vrijwillig gebruik wil maken van geestelijke gezondheidszorg. Als vrijwillige zorg niet mogelijk is schat de zorgprofessional in of verplichte zorg noodzakelijk is, zo nodig in overleg met andere zorgverleners. De gemeente kan de Officier van Justitie vragen om een procedure voor een aanvraag zorg- machtiging in gang te zetten. Uiteindelijk beslist de rechter of verplichte zorg wordt ingezet. De verplichte zorg kan bij de persoon thuis of in een GGZ-instelling plaatsvinden.

Krijg ik als melder een terugkoppeling wat er met de melding gebeurt?
Als de gemeente beoordeelt dat mogelijk verplichte zorg nodig is ontvangt u bericht of de gemeente de Officier van Justitie vraagt om een procedure voor verplichte zorg in gang te zetten. U wordt daarover alleen geïnformeerd als u een naast familielid bent en nauw verbonden met de betrokkene. Als u het niet eens bent met de uitkomst, hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de Officier van Justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de persoon, dan wordt u volgens de AVG (privacywet) niet over de uitkomst geïnformeerd.

Waar kan ik melden?
Bij het Meld- en Adviespunt Bezorgd, bereikbaar via 030- 630 54 80, of via het meldingsformulier WvGGZ.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren