Lunchpauzelezing: ‘Het Gein – verdwenen stad en klooster’

In de 12e eeuw wordt vanuit de stad Utrecht een kanaal gegraven naar de IJssel. Bij de aansluiting van dit kanaal op de IJssel ontstaat een nederzetting: Het Gein. De toegang is gratis. Aanmelden kan via de site van de bibliotheek De tweede verdieping.

Deze nederzetting is bijna 200 jaar lang de rivierhaven voor de stad Utrecht en krijgt in 1295 zelfs stadsrechten. Eind 14e eeuw is weinig meer over van deze nederzetting. Begin 15e eeuw vestigt zich een nonnenklooster in het Gein. Van het reilen en zeilen in deze kloostergemeenschap is in de 16e eeuw een kroniek opgetekend. Vanaf de late middeleeuwen zijn ook afbeeldingen bekend van het gebied.

Op donderdag 12 oktober van 12.15 – 13.00 uur geeft Bart Jan Damstra van de Historische Kring hierover een lunchpauzelezing in museum Warsenhoeck. In deze lezing wordt ingegaan op de bewogen geschiedenis van de nederzetting en het klooster, en wat hier nog aan herinnert.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk