Luifelstede geschikte locatie voor opvang statushouders en woonruimte urgente woningzoekenden

In oktober 2016 heeft de gemeenteraad aangegeven het een goed idee te vinden om mensen met een verblijfsvergunning (ook wel statushouders genoemd) weer te huisvesten op één gemeenschappelijke locatie. Deze locatie zou dan geschikt moeten zijn voor 100 tot 150 statushouders, voor de duur van circa 5 jaar. Ook sprak de gemeenteraad de wens uit om de Luifelstede voor dit doel te gebruiken.

Het college van burgemeester en wethouders zou een businesscase uitwerken, waarin gekeken werd of het idee haalbaar en betaalbaar was. Daarin moest bijvoorbeeld ook bekeken worden of er een veilige speelplaats voor kinderen kon worden gerealiseerd. Uit de businessclass blijkt dat de Luifelstede een goede en betaalbare locatie is voor de tijdelijke huisvesting van statushouders. In de loop van deze periode wil het college ook andere urgente woningzoekenden een plek geven in de Luifelstede. Ook dit blijkt te kunnen.

Vervolg
Nu zeker is dat de Luifelstede doorgaat, worden afspraken gemaakt met de eigenaar over de verbouwing van de Luifelstede. Met de verbouwing wordt zo snel mogelijk gestart. Het COA bepaalt welke statushouders aan Nieuwegein worden toegewezen. Uiteraard gaat de gemeente met het COA in overleg over wie worden toegewezen. Zekerheid is er echter niet, het COA bepaalt uiteindelijk. De ervaringen bij Zuilenstein waren positief. De Luifelstede wordt uiterlijk het tweede kwartaal van dit jaar in gebruik genomen.

Meedenken
Het college vindt het belangrijk dat inwoners betrokken zijn en blijven bij de ontwikkelingen rondom de Luifelstede. Wilt u meedenken of op de hoogte blijven? Meld u dan aan via het e-mail adres redactie@nieuwegein.nl. U ontvangt dan binnenkort meer informatie! Daarnaast organiseert de gemeente Nieuwegein een aantal inloopmomenten in de Luifelstede. Zodat u zelf kunt zien hoe de Luifelstede eruit komt te zien. Naast medewerkers van de gemeente zal ook Vluchtelingenwerk bij deze inloopmomenten aanwezig zijn om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Wanneer deze inkoopmomenten worden gehouden leest u binnenkort o.a. op De Digitale Stad Nieuwegein.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren