Luchtparagraaf voorontwerp bestemmingsplan Binnenstad

Het college is akkoord gegaan met de geactualiseerde luchtparagraaf in het voorontwerp bestemmingplan Binnenstad. Op 5 augustus jongstleden is het nieuwe Besluit Luchtkwaliteit van kracht geworden.Het college is er in geslaagd om vóór 11 augustus aanvullende berekeningen te laten doen op basis van dit besluit, de berekeningen te beoordelen en een rapportage hierover aan te leveren bij de PPC. Hiermee is het voorontwerp bestemmingsplan Binnenstad zo actueel als mogelijk is. Dat is van belang omdat de Provinciale Plancommissie (PPC) naar verwachting begin september adviseert op het voorontwerp bestemmingsplan Binnenstad. Het college hoopt dan op een zogenaamde ‘verklaring van geen bezwaar’ van de PPC. Daarmee kunnen ruimtelijke ordeningprocedures sneller worden doorlopen. En dat is weer van belang voor de planning van de Binnenstad.De resultaten van de nieuwe berekeningen op basis van het Besluit Luchtkwaliteit leveren overigens geen nieuwe conclusies op. Het college sluit niet uit dat er in de komende maanden nog meer nader onderzoek naar luchtkwaliteit moet worden gedaan. Na advies van de PPC wordt het ontwerpbestemmingsplan Binnenstad dit najaar ter visie gelegd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren