Lokale Vernieuwing: ‘Wanneer rijden er in Nieuwegein (eindelijk) elektrische bussen?’

‘De politieke partij Lokale Vernieuwing in Nieuwegein heeft onlangs vragen gesteld aan het College van B&W over de inzet van elektrische bussen in Nieuwegein. Deze bussen zijn reeds toegezegd. Maar wanneer komen ze dan?’ Aldus Heleen Peters, fractievoorzitter en raadslid voor Lokale Vernieuwing.

Bij de aanbesteding van de concessie OV regio Utrecht, die op 8 december 2013 gegund is en uitgevoerd wordt door Qbuzz (onder de merknaam U-OV), is er in verband met de transitie naar duurzaam personenvervoer (schonere en stillere steden) afgesproken met de provincie, dat Qbuzz nieuwe elektrische bussen zou bestellen en deze zou inzetten op het stads- én streekvervoer en daarmee dus ook in Nieuwegein.

Om aan de milieu-eisen van de Gemeente Utrecht te voldoen is tevens afgesproken dat de vervuilende GVU bussen uit Utrecht vervangen zouden worden door de gemoderniseerde bussen die destijds aangeschaft waren en aanvankelijk op lijn 74 en 77 in Nieuwegein werden ingezet.

Peters: ‘Doordat de gemoderniseerde bussen naar Utrecht gingen, heeft Qbuzz voor de genoemde Nieuwegeinse buslijnen oudere en milieu onvriendelijkere bussen uit Groningen gehaald. Toegezegd is dat deze oudere bussen uit Groningen zo snel mogelijk, maar toch uiterlijk eind 2020, zouden worden vervangen door nieuwe elektrische bussen.’

Lokale Vernieuwing constateert dat er tot op heden in Nieuwegein geen elektrische bussen rijden. Het is de partij bekend dat er in het voorjaar van dit jaar 20 elektrische bussen en er op 20 augustus van dit jaar 35 nieuwe elektrische bussen zijn afgeleverd. ‘Maar ook deze 55 nieuwe/elektrische bussen worden alleen ingezet voor het Utrechtse stadsvervoer.’

Gezien het vorenstaande heeft Lokale Vernieuwing het college de volgende vragen gesteld, waarop de fractie aanstaande donderdagavond antwoord verwacht:

  • Hoe heeft het voorgaande kunnen gebeuren?
  • Vindt het College dat schoner en stiller openbaar vervoer ook een prioriteit is/moet krijgen? Zo ja, hoe wordt aan deze prioriteit invulling gegeven?
  • Wat is thans de stand van zaken m.b.t. de inzet van elektrische bussen in Nieuwegein?
  • Wanneer en hoeveel elektrische bussen gaan er in Nieuwegein rijden?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren