Lokale initiatieven krijgen steun van Rabo Stimuleringsfonds

Rabobank Utrecht ondersteunt structureel met een deel van haar winst lokale maatschappelijke initiatieven vanuit het Stimuleringsfonds. Het derde kwartaal van 2013 zet de bank 18 lokale projecten in Utrecht, Nieuwegein en Leidsche Rijn kracht bij op financieel vlak. In Nieuwegein kreeg onder andere Stichting Urgente Noden (SUN) financiële steun.

SUN Nieuwegein e.o. biedt financiële steun aan inwoners van Nieuwegein en omstreken die in een urgente financiële noodsituatie zitten en die niet, niet meer of niet tijdig in aanmerking komen voor (wettelijke) voorzieningen zoals de Wet Werk en Bijstand. De stichting ontvangt subsidie van de gemeente Nieuwegein en is daarnaast afhankelijk van fondsen en giften. Rabobank Utrecht ondersteunt dit initiatief financieel.

Het doel van het Stimuleringsfonds is het bevorderen van de sociale cohesie in de lokale omgeving. De 18 projecten die het derde kwartaal ondersteund werden, zijn zeer divers. Zo krijgt Stichting Leergeld steun om de leermiddelen voor kinderen de bekostigen en helpt de bank Stichting Kledingbank Utrecht met het oprichten van een Kledingbank. Het cultuuraanbod van KiesKultuur in Leidsche Rijn krijgt financieel ondersteuning en ook de beweegdag voor kinderen opgezet door Stichting Go4media krijgt middelen tot hun beschikking. In totaal ontvingen de 18 projecten € 57.000 aan financiële steun. Een overzicht van de projecten die ondersteuning hebben gekregen van het Rabo Stimuleringsfonds, vindt u hier. Tot nu toe hebben in 2013 67 projecten een bijdrage van het Rabo Stimuleringsfonds ontvangen voor een totaalbedrag van € 271.000.

Lokale organisaties kunnen een beroep doen op dit fonds door online een aanvraag in te dienen. Eén van de taken van de ledenraad van Rabobank Utrecht is het beslissen waar het geld uit het fonds naartoe gaat. Zij komen vier keer per jaar bij elkaar om alle verzoeken te bespreken en de financiële bedragen te bepalen. Wilt u meer informatie over het Stimuleringsfonds of een aanvraag indienen? Dat kan via www.rabobank.nl/utrecht onder het kopje Stimuleringsfonds.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren