Katern

Lister ondertekent lokaal sport- en beweegakkoord in Nieuwegein

Lister heeft het lokaal sport- en beweegakkoord van SportID Nieuwegein en de Gemeente Nieuwegein ondertekend. Dit is een samenwerking van lokale sportverenigingen, sportaanbieders en organisaties die zich inzetten voor kwetsbare burgers om ervoor te zorgen dat iedereen in Nieuwegein met plezier kan sporten- en bewegen.

Lister heeft gezonde leefstijl hoog in het vaandel staan en daar valt ook sport en bewegen onder. Lisette Orth, locatiehoofd Nieuwegein zette dan ook met plezier haar handtekening onder dit akkoord om te laten zien dat Lister onderdeel van deze positieve beweging in Nieuwegein wilt zijn.

Projectplan
Na ondertekening is het mogelijk om door middel van het lokaal sport- en beweegakkoord een projectaanvraag in te dienen en hier financiële steun voor te krijgen. Cliff Pinas, bewegingsspecialist bij Lister, gaat samen met de teams en cliënten in Nieuwegein onderzoeken waar de behoeften liggen op het gebied van sport en (laagdrempelig) bewegen.

Op die manier hopen we bij te dragen aan een gezonde leefstijl van onze cliënten en medebewoners in Nieuwegein. Cliff: “10% bewegen is altijd beter dan 100% niets doen. Grote successen worden (beter) behaald met het nemen van kleine stappen.”

Om het proces te bewaken wordt een sport formateur aangesteld. Deze sportformateur wordt ondersteund door de sportaanbieders. “De sportformateur bewaakt het proces en schrijft het plan, daarna moet het worden uitgevoerd. We gaan dus de komende maanden kijken naar: wie wil er mee werken?”, zegt Cees Rootselaar van SportID Nieuwegein. Het zijn niet alleen sportverenigingen die mee werken, maar ook het onderwijs, de gezondheidszorg en cultuur. “Eigenlijk willen we iedereen uit Nieuwegein en elke partner hierbij betrekken”, aldus Rootselaar.

SPELERS EN TOESCHOUWERS
In november 2019 was de kick-off van het lokale sport- en beweegakkoord. Hierbij waren 48 professionals aanwezig vanuit verschillende domeinen, waaronder sport, zorg, welzijn, onderwijs en cultuur. Alle deelnemers konden aangeven of ze speler (actief meedenken in het vervolgproces) of toeschouwer (op de hoogte blijven van het proces) wilden zijn. Vervolgens zijn er drie themabijeenkomsten geweest met de spelers, waarin we stap voor stap de gezamenlijke ambities, doelstellingen en actiepunten per thema hebben geformuleerd.

PROJECTAANVRAAG
De lokale partners in Nieuwegein vragen alle organisaties die achter dit lokaal sport- en beweegakkoord staan om het akkoord (symbolisch) te ondertekenen. ‘Hiermee laat je zien dat je achter de plannen staat en hier ook graag onderdeel van wilt zijn.’

Na ondertekening is het mogelijk om door middel van het lokaal sport- en beweegakkoord aanvraagformulier een projectaanvraag te doen en hier financiële steun voor te krijgen. Let hierbij wel op dat het van belang is dat het project past binnen de thema’s en doelen van het lokaal sport- en beweegakkoord en er een samenwerking is met één of meerdere organisaties. Na het indienen van het projectplan komt hij terecht bij het kernteam. Dit team is bij elkaar geroepen om alle projecten te beoordelen of het past binnen de doelen en thema’s van het lokaal sport- en beweegakkoord. Na goedkeuring kan je starten met de uitvoering van het ingediende projectplan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk