Lintje voor zeven bijzondere Nieuwegeiners

Ter gelegenheid van Koningsdag worden elk jaar in heel Nederland Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt: de zogeheten Lintjesregen. Zeven bijzondere Nieuwegeiners ontvingen dit jaar een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Frans Backhuijs. Dat gebeurde tijdens een verrassingsbijeenkomst maandag 26 april om 12.00 uur in theater De KOM. Vanwege de coronamaatregelen werden de decorandi door maximaal twee familieleden vergezeld.

Onze videograaf Jos van Vogelpoel hield ook de nodige afstand om de uitreiking voor onze lezers vast te leggen.

Voor een Koninklijke Onderscheiding komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving gedurende lange tijd bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het college van B&W is trots op de zeven stadsgenoten die dit jaar een lintje mochten ontvangen en feliciteert hen van harte met de Onderscheiding. Het gaat om de volgende 7 Nieuwegeiners:

De heer De Vroome (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer G. de Vroome (1936) is sinds 1977 vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). Hij is daar onder meer actief als trainer, scheidsrechter, speaker en jurylid bij het schoonspringen. Daarnaast gaf hij in opdracht van de KNZB cursussen aan juryleden en nam hij examens af.

Tussen 1988 en 2018 was de heer De Vroome tevens vrijwilliger bij de Trimvereniging Lexmond. Hij gaf daar 2x per week les. In de periode 1998-2019 was hij ook vrijwilliger bij de Damesgymclub Meerkerk. Hij gaf les aan de dames en in de vakantieperiode ook aan hun kleinkinderen.

Gerrit Vroome (rechts) met zijn broer

De heer Klijn Velderman (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer W.W.C. Klijn Velderman (1932) is sinds zijn pensionering in 1988 vrijwilliger bij de Stichting Dental Health International Nederland in Houten. Deze stichting zet zich in voor het bevorderen van de mondgezondheid van specifieke groepen in binnen- en buitenland. De heer Klijn Velderman is voor de stichting onder meer actief als monteur: hij herstelt tandheelkundige materialen, variërend van tandarts- units tot injectienaalden. Hij regelt ook de verzending naar ontwikkelingslanden.

De heer Koppelrath (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer H.J.P. Koppelrath (1942) is sinds 1990 bestuurslid van de Oudheidskamer Vreeswijk. Hij is bij het museum actief als conservator en gids. Hij is de kartrekker en initiator van het museum. Hij geeft een aantal keer per week rondleidingen aan bezoekers en wekelijks begeleidt hij leerlingen van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs bij de geschiedenisprojecten. De heer Koppelrath heeft tevens bijgedragen aan het opzetten van de samenwerking tussen drie musea in Nieuwegein. Hij begeleidt bovendien stagiairs.

De heer Lachman (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer R.W. Lachman (1947) is sinds 1981 als vrijwilliger betrokken bij de Stichting Asha, een vrijwilligersorganisatie van Surinaamse Hindoestanen in de gemeente Utrecht. De heer Lachman zet zich onder meer in voor het ontmoetingsproject ‘Hindoestaanse ouderen’ en het bevorderen van Hindoestaanse/Indiase muziek. De heer Lachman is sinds 1995 ook vrijwilliger bij de Stichting Aurat Nieuwegein. Hij zette mede een ontmoetingsproject voor Hindoestaanse ouderen op. Hij organiseert en begeleidt wekelijkse activiteiten. Sinds 1990 is de heer Lachman ook vrijwilliger bij de Voetbalvereniging Kismet te Utrecht. Hij draait daar bardiensten, helpt bij het jaarlijkse toernooi en verricht allerlei hand- en spandiensten.

Mevrouw Pickering (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw M.L. Pickering (1947) is sinds 1989 vrijwilliger bij het Steunpunt Vluchtelingen Nieuwegein. Zij is daar actief als gastvrouw. Ook verzorgt zij het spreekuur voor statushouders. In dat spreekuur beantwoordt zij vragen over onder andere verblijfsvergunningen. Zij organiseert ook kleding- en speelgoedruil en diverse culturele activiteiten.

Mevrouw Pickering was in de periode 1990-2016 ook vrijwilliger voor Movactor. Zij organiseerde onder meer een multiculturele inloop voor vrouwen en verzorgde maaltijden om de dialoog tussen culturen te bevorderen. Zij gaf ook taal- en fietslessen.

In de periode 1994–2012 was mevrouw Pickering vrijwilliger bij de werkgroep Rundu. Die werkgroep houdt zich bezig met activiteiten op het vlak van internationale samenwerking.

De heer Sosef (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer L.A.M. Sosef (1958) doet sinds 1979 vrijwilligerswerk voor de Nederlandse Volleybalbond (Nevebo), onder meer als scheidsrechter en als coach van jonge volleybalscheidsrechters. In 2019 werd hij voor zijn verdiensten onderscheiden met een ‘gouden official speld’. Sinds 2014 is de heer Sosef tevens vrijwilliger bij de Penitentiaire inrichting in Nieuwegein. Hij ondersteunt daar bij de uitvoering van het ‘verhaaltjesproject’. In dat project lezen vaders op camera boekjes voor aan hun kinderen thuis. Daarnaast zet hij zich in als gastheer en ondersteunt hij bij de kerkdienst.

Mevrouw Veenis (Lid in de Orde van Oranje-Nassau)
Mevrouw C.E. Veenis (1952) is sinds 1991 vrijwilliger bij het Nieuwegeins Amateur Symfonieorkest. Zij verricht verschillende bestuurlijke en organisatorische taken. Als bibliothecaris beheert en digitaliseert ze het archief en is ze ook lid van de programmacommissie. Ze voorziet alle orkestleden van de juiste muziekpartijen. Daarnaast is mevrouw Veenis betrokken bij de organisatie van de repetities, concerten en andere muzikale activiteiten, waaronder het jaarlijkse Nieuwegeinse herdenkingsconcert. Mevrouw Veenis heeft ook de nieuwe website mee helpen opzetten. Sinds 1985 bezoekt mevrouw Veenis tevens meerdere mensen die zich eenzaam voelen. Ze belt hen regelmatig op, gaat koffiedrinken en organiseert uitstapjes voor hen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk