Lijsttrekkersdebat in Vreeswijk

Een week voor de gemeenteraadsverkiezingen gaan de lijsttrekkers van de Nieuwegeinse politieke partijen met elkaar in debat. Dat gebeurt op 9 maart aanstaande in Dorpshuis Fort Vreeswijk tijdens een politieke avond. Deze politieke avond is ook te volgen via een YouTube livestream. Houd daarom De Digitale Stad Nieuwegein (www.pen.nl) in de gaten. Wil je er bij zijn? De zaal gaat open om 19.00 uur, aanvang 19.30 uur, einde 21.30 uur. Het maximale aantal bezoekers is honderd.

Aan de hand van stellingen en onder gespreksleiding van Lau Bouwman, komen de partijen aan het woord over hun programma en standpunten voor de komende vier jaar. Het publiek kan meestemmen over punten die van belang zijn. De thema’s die aan de orde komen zijn: Toerisme, Vitaal Vreeswijk en Nieuwegein, Klimaat, Woningbouw, Jongerenraad, Burgerparticipatie en Energietransitie. Lees hier alvast alle partijprogramma’s van de politieke partijen die meedoen in Nieuwegein.

Heleen Peters – Lokale Vernieuwing
‘Lokale Vernieuwing gaat ook de aankomende vier jaar voor een duidelijk lokaal verhaal, met meer aandacht voor lokale ongemakken, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en welzijn van jong en oud! Lokale Vernieuwing is dé lokale politieke partij van Nieuwegein die écht doet, duidelijke taal spreekt én de enige lokale politieke partij die ervaring heeft met deelname aan het college.’

Tom Verhoeve – D66
D66 werkt aan een eerlijke woningmarkt, een stevige klimaataanpak en het beste onderwijs. Samen met jou gaan we voor een gezonde stad waar het goed toeven is. Een stad waar je jezelf mag zijn. Waar als het even tegenzit de overheid je helpt. We pakken de klimaat- en wooncrisis stevig aan. Voor ons, maar zeker voor onze kinderen.

Alma Feenstra – Groen Links
Kansengelijkheid, klimaatbeleid en gezond wonen: dat zijn wat GroenLinks betreft dé speerpunten voor Nieuwegein. In het verkiezingsprogramma presenteert GroenLinks concrete plannen om armoede te bestrijden, om de stad groener te maken en dierenwelzijn te verbeteren. Innovatief zijn de plannen voor meer woningen die passen bij Nieuwegein en de oplossingen op het gebied van duurzaamheid en mobiliteit.

Madelon Voorthuijsen – Christen Unie
‘Wij gaan voor evenwicht tussen groei, leefbaarheid en groen in onze stad. Daarbij willen we dat de gemeente dichtbij de mensen staat en ook fysiek benaderbaar is. Daarnaast moet onze jeugd veilig en gezond kunnen opgroeien. Maar er moet ook aandacht zijn en blijven voor senioren, zodat ook zij kunnen meedoen en denken in onze stad.’

Aoife Derriks – De Unie
Wij willen onder meer een correctief referendum, zodat de gemeenteraad uitgaat van wat de burgers willen; een coffeeshop onder goede randvoorwaarden om meer grip te krijgen op de criminaliteit en onze jeugd beter te beschermen; een woningbouwbeleid waarbij meer woningen beschikbaar komen voor Nieuwegeinse startende jongeren en Nieuwegeinse doorstromende ouderen; en een gemeente die bij haar uitgavenbeleid nadrukkelijk rekening houdt met de portemonnee en de koopkracht van de Nieuwegeiners.

Jan Kuiper – CDA
Het CDA Nieuwegein zet zich in voor de mensen die hier wonen, leven en werken. We zetten belangrijke thema’s op onze agenda waar we lokaal mee aan de slag gaan: wonen, klimaat, zorg vrijwilligers en veiligheid.

Ellie Eggengoor – VVD
Nieuwegein blijft goed, wordt beter. De VVD zal zich de komende periode blijven inzetten voor een fijne, leefbare en bereikbare stad. Waar het goed wonen, werken en leven is. Waar we er met elkaar aan werken om in 2040 op een betaalbare manier energieneutraal te zijn.

Geert Zondag – VSP
Samen met alle Nieuwegeiners. Weten wat Nieuwegeiners graag willen. Woongenot voor iedereen. Leefbaar en veiligheid.

Vincent van Esch – PvdA
Een kansrijk leven voor iedereen in Nieuwegein. Dat is het uitgangspunt van de Partij van de Arbeid. Wij kiezen voor een samenleving waar iedereen zich deelgenoot van voelt. Waar met meer vertrouwen vooruit kan worden gekeken. En waar inwoners kunnen rekenen op een sterke overheid. Samen werken we aan een sociaal Nieuwegein. Dit gaat niet vanzelf, daar moet je voor blijven kiezen!

Ook Jacqueline Verbeek van Ieders Belang en Marco Weij van Jezus leeft zullen aanwezig zijn.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren