Lijstje wensen nieuw beleid van de PVDA

De PvdA heeft voor het komend jaar slecht 3 Wensen Nieuw Beleid ingediend. Misschien wel wat bescheiden, maar veel ideeën en wensen vanuit het verkiezingsprogramma van de PvdA zijn de afgelopen periode gerealiseerd of in ontwikkeling.

Zoals bijvoorbeeld de extra aandacht voor kinderen in achterstandsituaties middels de ontwikkeling van de Brede School en aandacht voor kinderen in de voor- en vroegschoolse periode, jongerenparticipatie, verkeersveiligheid d.m.v. het op grote schaal invoeren van 30-km gebieden en de nadrukkelijke aandacht voor een poppodium in de nieuwe Binnenstad.

Toch blijft er ook voor de PvdA nog wat te wensen over. Omdat jeugd en jongeren bij de PvdA een belangrijke aandachtsgroep is, zijn twee wensen nadrukkelijk gericht op deze groep. Lees hier de nieuwe wensen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk