Lijn open voor reacties nasleep aanslag Amerika

De Stichting Multicultureel Adviesorgaan Nieuwegein e.o. (SMAN) stelt zich open voor reacties vanuit de Nieuwegeinse bevolking naar aanleiding van de terroristische aanslag in New York en de nasleep daarvan. Zowel negatieve als positieve ervaringen zijn van harte welkom.

De angst onder bevolking leeft , niet alleen onder de moslims maar ook onder de allochtonen als wel onder de autochtonen. Hoe hier een evenwicht in te vinden wil de SMAN graag ter discussie stellen. De bedoeling is, dat de reacties worden verwerkt bij een discussiemiddag die begin november wordt gehouden. Hierbij zullen burgemeester en wethouders, allerlei vertegenwoordigers uit

maatschappelijke organisaties en uit de politiek uitgenodigd worden. Ook de gewone Nieuwegeinse burger wordt dan van harte uitgenodigd om een constructieve bijdrage te leveren aan de discussie over deze ingrijpende situatie.

SMAN wil op deze manier een brug slaan tussen verschillende bevolkingsgroepen en hoopt op meer begrip voor elkaars achtergronden en standpunten. Heeft u klachten, meningen of ervaringen , dan kunt u deze of doorbellen aan het bestuur van SMAN, de heer B.Hidraoui 06-14790344, Mw. V. Sewberath Misser-Nabibaks 6038737 of per E-mail sturen aan er.misser@wolmail.nl, Ria Gesser, tel. 030 – 63 028 90 of Mw. L.Winter, SWN, tel. 030 – 60 337 48

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk