Lichting derde steentijdgraf vandaag plaatsgevonden

Maandagmiddag 30 januari jl. hebben de archeologen in Het Klooster in Nieuwegein een derde  steeentijdgraf gelicht. Deze opgraving is een mijlpaal voor de Nieuwegeinse geschiedenis want het gaat om een gaaf skelet. Het graf, met daarin een man van 6000 jaar geleden, zal naar Leiden vervoerd worden voor nader onderzoek.

Op Industriegebied Het Klooster zijn tijdens graafwerkzaamheden meerdere vondsten gedaan van de Switerbandcultuur. Het gaat om een van de oudste resten van een nederzettingen uit het Mesolithicum en Neolithicum (5300 – 3400 voor Christus). De vondsten in Nieuwegein zouden waardevoller kunnen zijn dan de eerder gedane vondsten in de Flevopolder (Swifterbant).

De aangetroffen Swifterbantvindplaats in Nieuwegein is van groot belang, op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Op basis van de eerste dateringen van aardewerk en houtskool dateert de vindplaats op Het Klooster rond 4000 voor Christus (periode Swifterbant-SW2). De vindplaats, ca. 6500 m2, is door archeologen opgegraven. Het onderzoek is momenteel afgerond. Begin februari zal worden gestart met de uitwerking, en bestudering van al het vondstmateriaal door diverse specialisten. Klik hier voor meer informatie.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk