Lezingcyclus dementie

Vergeetachtigheid, dementie en depressie. Wat zijn de kenmerken? Waar moet je op letten? Het Ontmoetingscentrum Nieuwegein (OCN) van Vitras/CMD organiseert op vrijdag 11 februari in het kader van de lezingcyclus dementie een lezing over de kenmerken van vergeetachtigheid, dementie en depressie. Spreker is psycholoog Regina Falck van Zorgspectrum. De bijeenkomst duurt van 14.00 uur tot 16.00 uur aan de Nedereindseweg 1-3 te Nieuwegein.
Geheugenklachten bij ouderen komen veel voor en kunnen verschillende oorzaken hebben. In deze lezing zal uitleg gegeven worden over de overeenkomsten en verschillen tussen gewone vergeetachtigheid, dementie en depressie. Welke tekenen van vergeetachtigheid zijn heel normaal en wanneer wordt vergeetachtigheid een terechte zorg? Het is vaak lastig om een dementie en een depressie van elkaar te onderscheiden. Toch is het belangrijk om uit te zoeken om welk ziektebeeld het gaat omdat er sprake is van verschillende behandelmogelijkheden, toekomstverwachtingen en omgangsbenaderingen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Lezingcyclus dementie

Het Ontmoetingscentrum Nieuwegein (OCN) van Vitras/CMD organiseert op vrijdag 16 oktober in het kader van de lezingcyclus dementie een lezing over de omgang met dementerende ouderen. De bijeenkomst duurt van 14.00 uur tot 16.00 uur en vindt plaats aan de Nedereindseweg 1-3 te Nieuwegein. Thema dit keer is: ‘Hoe ga je belevingsgericht om met dementerende ouderen? Alledaagse omgang en moeilijk hanteerbare situaties.’Acteur Thomas Borggrefe heeft zich in het gedrag en de beleving van dementerende ouderen verdiept. Aan de hand van situaties uit de praktijk zal Borggrefe het gedrag laten zien. Te denken valt aan boosheid, angst, achterdocht, weerstand of wanen. De vraag is hoe je hier op een belevingsgerichte manier op in kunt gaan. Annette Stock zal enerzijds inspelen op de aangedragen situaties en anderzijds toelichting geven betreffende de omgang hiermee.Het Ontmoetingscentrum Nieuwegein van Vitras/CMD is opgezet ter ondersteuning van thuiswonende licht tot matig dementerenden mensen en hun mantelzorgers. Het Ontmoetingscentrum organiseert jaarlijks een lezingcyclus rondom dementie. Deze lezing is de zesde lezing over dementie in 2009. Mantelzorgers, vrijwilligers en geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk