Katern

Les in de kringloopwinkel: Nieuwegein toTAAL gelukkig

In Kringloopwinkel Nieuwe Vorm aan de Drenthehaven in Nieuwegein start maandag 4 september een serie korte cursussen, speciaal voor bijna-volwassenen en jonge ouders die meer kennis willen opdoen van de volgende thema’s: social media, opvoeding, werk. ‘Kennis en vaardigheden waar je écht iets aan hebt.’

Kringloopwinkel Nieuwe Vorm vervult een sterke maatschappelijke rol. Goederen krijgen bij kringloopwinkel Nieuwe Vorm een nieuwe kans en het is ook een ontmoetingsplaats voor allerlei Nieuwegeiners, vertelt directeur Celina Vorm. ‘Wij vinden contact tussen mensen belangrijk. Hier kan iedereen zichzelf zijn. Onze vrijwilligers zijn mensen met een verhaal; kwetsbaar soms, of angstig, verlegen of juist druk. Wij bieden een veilige omgeving.’ Onder de vrijwilligers, maar ook onder de klanten in de winkel, is een veel gehoorde vraag naar ondersteuning bij lezen en schrijven. Dat maakt deze kringloopwinkel ideaal als ontwikkelplek voor een nieuw project: een serie korte themacursussen voor bijna-volwassenen en volwassenen die zich willen ontwikkelen.

Drie thema’s
Er komen in 2023 drie cursussen, elk met één onderwerp, twee uur per week, drie tot vijf weken lang. De eerste cursus gaat over meedoen op social media. De deelnemers leren de basis, zoals een account maken, berichten plaatsen en letten op veiligheid. Deze cursus start maandag 4 september van 12.00 tot 14.00 uur in kringloopwinkel Nieuwe Vorm. De tweede cursus gaat over opvoeden, huiswerk en het schoolsysteem, de derde over werk zoeken, vinden en houden. Voor alle cursussen geldt: zij worden gegeven op beginnersniveau, in kleine groepen en met veel begeleiding.

Gratis
De lessenserie is een gezamenlijk initiatief van kringloopwinkel Nieuwe Vorm, de gemeente Nieuwegein en stichting Prago. Het worden praktische lessen, waarbij de deelnemers het geleerde direct thuis in de praktijk kunnen brengen. De lessen zijn gratis toegankelijk. Nog meer goed nieuws: er is nog plaats. Aanmelden kan bij docent Diana van Kruistum, telefoon 06-42107740, bij nieuwevorm@prago.nl of in kringloopwinkel Nieuwe Vorm bij de kassa.

Professionele lessen
De cursussen worden gegeven door een professionele docent van stichting Prago, geen onbekende in Nieuwegein. Directeur Henk Kuiper: ‘Onze cursisten zijn mensen die niet terecht kunnen bij het reguliere onderwijs. Bij ons leren ze lezen, schrijven, rekenen en werken op de computer. Daarnaast zijn er themacursussen zoals deze. Want ook laaggeletterden willen meedoen op sociale media. Hun kinderen goed opvoeden. Een baan vinden.’ Kuiper is blij dat de gemeente Nieuwegein, de kringloopwinkel Nieuwe Vorm en Prago elkaar hebben gevonden.

Lezen en schrijven
Naast de themacursussen komt er nóg een klas in de kringloop Nieuwe Vorm. Hier krijgen de deelnemers les in de gewone ‘basisvaardigheden’ lezen, schrijven, rekenen en digitaal. Waarom deze parallelklas? Kuiper legt uit: ‘Zo kunnen we meer mensen helpen. Je stapt makkelijk over van de ene naar de andere groep. Veel laaggeletterden willen dolgraag leren lezen, maar ze durven niet naar school. Een themacursus over iets heel anders kan dan precies het opstapje zijn dat ze nodig hebben.’ Deze lessen starten woensdag 6 september van 12.00 tot 14.00 uur in kringloopwinkel Nieuwe Vorm.

Ook deze lessen zijn gratis toegankelijk. Er is nog plaats. Aanmelden kan bij docent Diana van Kruistum, telefoon 06-42107740, bij nieuwevorm@prago.nl of in kringloopwinkel Nieuwe Vorm bij de kassa.

Wethouder Guido Bamberg (Laaggeletterdheid) vertelt: ‘Als gemeente vinden we het belangrijk dat iedereen kan meedoen in onze stad. Ook inwoners die moeite hebben met lezen, schrijven en digitale vaardigheden. We ontwikkelen daarom samen met partners – zoals de kringloopwinkel en Prago – laagdrempelig lesaanbod voor laaggeletterden. Want betere basisvaardigheden helpen mensen vooruit in het dagelijks leven.’

Wethouder Guido Bamberg

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk