Leerlingen Cals College maken slimme spiegel voor aanzetten fietsverlichting

In fietsenstalling De Pomp in de binnenstad van Nieuwegein hangt sinds een aantal weken een zogenaamde slimme spiegel. Deze spiegel herinnert fietsers bij het uitrijden van de fietsenstalling eraan hun fietsverlichting aan te zetten. Uit de eerste resultaten van de pilot met deze spiegel blijkt dat de slimme spiegel het gedrag van de passerende fietser positief beïnvloedt. Zo’n 46% van de fietsers die de slimme spiegel benaderde zonder fietsverlichting zette deze alsnog aan na het zien van de boodschap op de spiegel.

De meeste mensen weten dat het niet verstandig is om zonder verlichting in het donker te fietsen. Toch vergeten mensen wel eens hun fietsverlichting aan te zetten bij vertrek, terwijl ze wel goede fietsverlichting hebben. Om mensen hierop te attenderen biedt de slimme spiegel een oplossing. Met goede fietsverlichting die aan staat neemt het risico dat een fietser in het donker wordt aangereden met 20% af.

Werking spiegel
Bij de uitgang van fietsenstalling De Pomp hangt de eerste slimme spiegel. Achter de spiegel zitten een camera en een beeldscherm verborgen. De camera heeft een hele lage resolutie waardoor herkenning van specifieke personen niet mogelijk is. Hierdoor is de opstelling AVG-proof. Zodra iemand de fietsenstalling verlaat, detecteert de camera of deze persoon met of zonder fiets de uitgang nadert en of de fietsverlichting wel of niet aan staat. Gebaseerd op het gelezen resultaat en gekoppeld aan het tijdstip van de dag toont de spiegel een passende boodschap:

‘Laat je zien! Scheelt je € 60’ voor fietsers zonder werkende verlichting; of ‘Je wordt gezien! Dat is veilig!’ voor fietsers met werkende fietsverlichting.

Innovatief idee van leerlingen Technasium
Het idee achter deze slimme spiegel komt van drie leerlingen van het Cals College in Nieuwegein. Het Cals College biedt een Technasium-programma aan havo- en atheneumleerlingen met belangstelling voor de wereld van bèta en techniek. De drie Technasium-leerlingen hebben de slimme spiegel bedacht. Vervolgens hebben de verkeersveiligheids- en smart mobility clusters van de provincie Utrecht in samenwerking met een bedrijf uit Nijmegen (Bluenotion) het product als een pilot ontwikkeld, waarna de eerste slimme spiegel is geplaatst in fietsenstalling De Pomp in Nieuwegein.

Succesvolle pilot
Uit een nulmeting gehouden voorafgaande aan de pilot met de slimme spiegel, is gebleken dat zo’n 40% van de fietsers geen fietsverlichting aan had bij het verlaten van de fietsenstalling. Bij een tweede meting bleek dat zo’n 46% van de fietsers die de slimme spiegel benaderde zonder fietsverlichting deze alsnog aanzette na het zien van de boodschap op de spiegel. Hieruit blijkt dat de slimme spiegel een succesvol instrument is om mensen te herinneren hun fietsverlichting aan te zetten.

Vervolg
Uit de resultaten van de eerste pilot is gebleken dat de slimme spiegel het gedrag van mensen positief kan beïnvloeden. De provincie Utrecht onderzoekt op dit moment of de slimme spiegel op meerdere plekken geïnstalleerd kan worden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk