Landelijk begrotingstekort in relatie tot gemeenten

Afgelopen week heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een bijeenkomst georganiseerd over de rol van de gemeenten in de EMU-normen. In deze normen is onder meer bepaald dat het tekort van de overheid niet boven 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) uit mag komen.

Over 2002 is gebleken dat de gezamenlijke gemeenten in totaal een tekort van 0,5% van het BBP hebben veroorzaakt. Mede door het tekort van de gemeenten komt het Nederlandse EMU-saldo nu uit boven de 3%. Tijdens de bijeenkomst is aangegeven dat de minister van Financiën nu eerst het probleem door middel van een uitgebreide vragenlijst in kaart wil brengen.

Verder verzoekt hij de gemeenten om investeringen (ook in grondexploitaties) zoveel mogelijk uit te stellen. Als dit onvoldoende oplevert, bezint de minister zich op verplichte maatregelen, zoals een mogelijke investeringsstop voor gemeenten. Het college heeft hiervan kennis genomen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk