Krakers nemen stuk grond in bezit aan de Reinesteijnseweg in Galecop

Wie denkt aan krakers, denkt vaak aan een groep mensen die bezit nemen van een kantoor of een leegstaande woning. In de wijk Galecop in Nieuwegein hebben jongeren sedert een kleine twee weken bezit genomen van een stuk grond aan de Reinesteijnseweg, net in de kom van knooppunt Oudenrijn. De woningnood zit ze hoog en een huis vinden is helemaal problematisch, laat staan een stuk grond voor een alternatieve leefwijze.

Het stuk grond is van Rijkswaterstaat. Zij is inmiddels geïnformeerd. Op het stuk land staan enkele oude caravans en een een tent aan het begin van het terrein die dient als huiskamer voor de kleine 10 krakers. Stroom wordt opgewekt door enkele zonnepanelen.

kraken

De krakers van het stuk grond (zie kaartje hierboven) laten in een reactie weten: ‘Wij hebben het terrein aan het einde van de Reinesteijnseweg in Galecop gekraakt. Wij zijn een groep jonge mensen die erg veel moeite heeft met het vinden van alternatieve leef- en woonruimte en hebben er daarom voor gekozen zelf een alternatief te creëren om rustig te kunnen wonen.’

De krakers benadrukken dat zij geenszins van plan zijn om overlast te veroorzaken in de wijk en willen in goed contact staan met alle mensen in de buurt.

Alternatieve woonvormen
De krakers, zo lezen wij in het pamflet bij de ingang van het terrein waar ook een echt deurbelletje is bevestigd, kiezen ervoor zelf het heft in eigen hand te nemen. Dit omdat de gemeente Utrecht, en de omringende gemeentes, niet genoeg doet om alternatieve woonvormen te stimuleren en te faciliteren. De krakers van het stuk grond willen op de gekraakte plek Tiny Houses bouwen of zelfs een woongelegenheid in een bouwkeet of bus.

De jongeren: ‘Wij weten dat de Galecopperzoom onderdeel is van het project ‘A12-centraal.’ Dit project is stil komen te liggen en is uitgesteld als gevolg van de crisis sedert 2008.’ Omdat het gebied tot een pauzelandschap is verklaard en tot 2030 enkel tijdelijke invulling heeft gekregen, hebben de jongeren besloten dit terrein tot die tijd weer in gebruik te nemen ‘voor het creëren van een leuke, sociale, alternatieve woongemeenschap’ aldus de krakers.

Op de koffie
De jongeren nodigen de buurtbewoners overigens uit voor een kopje koffie of thee. In een gesprek willen zij vertellen dat zij met goede bedoelingen het terrein bezetten en, zo laten zij weten, ‘om de buurt een stukje mooier te maken.’

brief

Wat is de A12 zone?
Om voor passende en betaalbare woonruimte in de regio Utrecht te zorgen, is de bouw van nieuwe woningen erg belangrijk. De A12-zone is het gebied aan beide kanten van de snelweg A12 tussen knooppunt Oudenrijn en Lunetten. Dit gebied is aangewezen als een plek met veel kansen voor nieuwe woningen, bedrijven en natuur- en recreatiegebied na 2030 en ligt in de gemeenten Nieuwegein, Houten en Utrecht. Zij overleggen met elkaar en met de provincie en het Rijk over de ontwikkelingen in de toekomst. Begin 2022 is de gemeente Nieuwegein samen met het Rijk, de provincie Utrecht en de regio Utrecht een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om de A12-zone na 2030 verder te ontwikkelen.

A12 zone

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk