Koninklijke onderscheiding voor de heer Ron Blom

Op woensdag 13 april 2022 ontving de heer Ron Blom een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Frans Backhuijs. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Op basis van zijn bijzondere maatschappelijke betrokkenheid, de lange tijd, omvang en diversiteit van de vrijwilligersactiviteiten kreeg de heer Blom de Koninklijke Onderscheiding uitgereikt.

Foto’s gemaakt door Fototeam KenM

Stichting Bouwspeeltuin Jeugdland Nieuwegein
Van 1998 – 2009 was de heer Ron Blom vrijwilliger en sinds 2011 ook bestuurslid bij de Stichting Bouwgein in Nieuwegein, een speeltuin en een huttenbouwspeeltuin waar peuters, kleuters en basisschoolleerlingen kunnen spelen. Hij verrichtte onderhoudswerkzaamheden aan het terrein, de speeltoestellen en het gebouw. Daarnaast begeleidde hij de kinderen en organiseerde hij mede de KinderVakantieWeek. Ook zette de heer Blom zich na de verzelfstandiging van de speeltuin in voor de bouw van een nieuw gebouw.

Schietvereniging Ultrajectum
Van 1983 tot 2009 was de heer Ron Blom vrijwilliger bij de Schietvereniging Ultrajectum te Nieuwegein. Hij was lid van de onderhoudscommissie en draaide bardiensten.

Opruimdagen van de Groengroep Lunetten Utrecht
De heer Blom was van 1987 – 1989 vrijwilliger bij de opruimdagen van de Groengroep Lunetten Utrecht. De wijk Lunetten in Utrecht waar hij toen woonde, werd opgeruimd door de Groengroep. Er werd afval van land en water verzameld. De heer Blom begeleide voornamelijk kinderen bij het schoonmaken van de sloten.

Buurthuis ‘t Klokhuis in Nieuwegein
Van 1998 – 2006 was de heer Ron Blom vrijwilliger bij het Buurthuis ‘t Klokhuis in Nieuwegein. Hij organiseerde (mede) de maandelijkse rommelmarkt en de Sinterklaasoptocht.

Letterpodium en het Nieuwegeins Dictee
Van 2003 – 2008 was de heer Ron Blom vrijwilliger bij het Letterpodium en het Nieuwegeins Dictee. Hij verzorgde de techniek.

Vereniging Algemene Hulpdienst Nieuwegein
Van 2011 – 2015 was de heer Ron Blom vrijwilliger bij de Vereniging Algemene Hulpdienst Nieuwegein. Hij zette zich in voor de hulpaanvragen met betrekking tot onder andere het tuinonderhoud, de computerhulp en de klusjes in huis.

Stichting Repair Café
Van 2011- 2016 was de heer Ron Blom mede-initiatiefnemer van en reparateur bij de Stichting Repair Café Nieuwegein geweest. De heer Blom hielp bij het voorbereiden en opruimen van de locatie Repair Café. En ook bij het repareren van met name fietsen en elektrische apparaten

De gemeente Nieuwegein feliciteert de heer Ron Blom van harte met zijn Koninklijke Onderscheiding en dankt hem voor zijn inzet voor de Nieuwegeinse gemeenschap.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk