Koninklijke onderscheiding en erepenningen uitgereikt

Op zaterdag 25 oktober jl. heeft burgemeester De Vos van Nieuwegein een tweetal koninklijke onderscheidingen en een tweetal stadspenningen uitgereikt.Drie leden van de Nieuwegeinse toneelvereniging ´Ons Genoegen´ ontvingen uit handen van burgemeester De Vos een onderscheiding vanwege hun verdiensten voor de vereniging en de Nieuwegeinse samenleving (zie foto). Mevrouw A.H. Tinnessen-van Angelen en de heer A.J. Kooijman, die beiden meer dan 30 jaar in het bestuur hebben gezeten, kregen een koninklijke onderscheiding: zij werden benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Mevrouw C.E. Tinnissen, die ook vele jaren actief is geweest in de vereniging waarvan ruim 7 jaar als bestuurslid, ontving de stadspenning van Nieuwegein.Burgemeester De Vos roemde in zijn speech de inzet van alle drie betrokkenen. Dankzij de vele uren die zij beschikbaar stellen, kan een vereniging als ´Ons genoegen´ floreren. En niet alleen de leden zelf beleven daar plezier aan, jaarlijks verzorgt de vereniging twee maal een toneelstuk dat gemiddeld zo´n 400 bezoekers trekt.Alle drie de betrokkenen zijn naast hun werk voor ´Ons genoegen´ ook op andere terreinnen actief of actief geweest ten behoeve van de samenleving. Mevrouw A.H. Tinnesen-van Angelen als vrijwilliger in een kinderdagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking, de heer Kooijman als mantelzorger en als bestuurslid van een postduivenvereniging en mevrouw C.E. Tinnessen als mantelzorger en als vrijwilliger voor de Barbaraparochie.Diezelfde dag ontving de heer D. Schrijvers een stadspenning uit handen van de burgemeester. De heer Schrijvers, bijna 40 jaar keurmeester bij de ANWB, kreeg de stadspenning als blijk van waardering voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk. Zo was hij jeugdopbouwer bij Sinopsis, een honk voor jeugdwerk en was hij vrijwilliger bij allerlei evenementen. Ook is hij 10 jaar actief geweest in de begeleidingscommissie Nieuw Vreeswijk en ijverde hij voor het behoud van het elzenbos.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk