Koning Willem-Alexander op bezoek bij SUN Nederland

Koning Willem-Alexander heeft ter gelegenheid van het 110-jarig jubileum van SUN Nederland een bezoek gebracht aan SUN (Stichting Urgente Noden). Coördinator Karin Beenen van SUN Lekstroom was samen met beleidsadviseur Monique de Nijs (gemeente IJsselstein) en hulpverlener Erik van Abrona en zijn cliënt Marco aanwezig bij dit bezoek. SUN Lekstroom is er voor inwoners uit de gemeenten Nieuwegein, Vijfheerenlanden, Houten, IJsselstein en Lopik.

Foto: Grietje Mesman met Karin Beenen uit Nieuwegein derde van rechts achter

Het bezoek vond plaats in Zutphen waar net een nieuw SUN-noodhulpbureau is opgericht. De Koning toonde veel betrokkenheid en hoopt dat zijn komst bijdraagt aan de bekendheid van SUN Nederland en SUN-noodhulp. De Koning ging in gesprek met een kleine twintig genodigden over het belang van noodhulp en de impact van de gift of renteloze lening op het leven van mensen die deze hebben ontvangen. Daarnaast werden de eerste resultaten van het wetenschappelijk onderzoek van de Vrije Universiteit naar het effect van SUN-noodhulp toegelicht.

110-jaar noodhulp
In 1914 richtte Koningin Wilhelmina het Koninklijk Nationaal Steuncomité op; de rechtsvoorganger van SUN Nederland. Het doel was toen en is anno 2024 nog altijd om individuele noodsituaties snel op te pakken en lokale initiatieven van noodhulp te bundelen en te ondersteunen. Hoewel SUN Nederland vindt dat het bestaan van 110 jaar noodhulp(bureaus) niet iets is dat gevierd moet worden, vinden we wel dat er alle reden is om erbij stil te staan. SUN-noodhulpbureaus zijn er voor iedereen en kunnen perspectief bieden aan mensen met urgente nood met een gift op renteloze lening, als mensen nergens anders meer terecht kunnen. SUN Nederland is daarom heel blij met de aandacht van Koning Willem-Alexander voor het werk van SUN Nederland en de noodhulpbureaus.

Betekenis van noodhulp
Om meer te weten te komen over de betekenis van noodhulp, heeft SUN Nederland de Vrije Universiteit Amsterdam gevraagd om hier onderzoek naar uit te voeren. De eerste resultaten van het onderzoek laten zien dat zowel mensen die een gift en/of renteloze lening ontvangen, als hulp- en dienstverleners, gemeenten en donateurs meer ruimte ervaren door SUN-noodhulp. Begunstigden doordat zij niet alleen financiële ruimte krijgen, maar ook weer perspectief krijgen in hun leven. Hulp- en dienstverleners krijgen meer ruimte om een betere vertrouwensband op te bouwen met hun cliënten. Gemeenten vinden de ruimte om meer inwoners te bereiken en donateurs zien in een SUN-noodhulpbureau een professionele uitvoeringsorganisatie die ruimte biedt om hun donaties goed terecht te laten komen bij mensen met urgente noden. “Als de formule van SUN goed is, volgen de donateurs vanzelf!”, aldus de Koning.

Drie tafelrondes
De Koning werd door de directeur van SUN Nederland, Nathalie Boerebach, langs drie gesprekstafels geleid. Allereerst kreeg de Koning een toelichting op de historie, de kerntaken van SUN Nederland en de oprichting van noodhulpbureaus. Wethouder Eva Boswinkel vertelde dat de werkwijze van SUN Zutphen prima aansluit op het armoedebeleid van de gemeente. De Koning merkte op dat hij zich dat kon voorstellen, omdat gemiddeld genomen een gemeente maar 10 tot 15 procent van de mensen die leven met financiële problemen bereikt. Boswinkel beaamde dat dit precies de reden is dat zij zich hard heeft gemaakt voor de komst van SUN Zutphen: nu al is het effect ervan te merken, doordat de gemeente een groter bereik heeft onder haar inwoners.

In een tweede gespreksronde stond het VU-onderzoek centraal. Daarna ging de Koning in gesprek over de impact van noodhulp met mensen die een gift en/of renteloze lening hebben ontvangen, een gemeenteambtenaar en hulp- en dienstverleners.

Aan het eind van het bezoek overhandigde Nathalie Boerebach de Koning een herdenkingsmunt. Deze Koninklijke munt is op 5 augustus 1939 uitgegeven ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Irene. De opbrengst van dit soort herdenkingsmunten die door het Nederlandse volk gekocht werden, kwam destijds ten goede aan de rechtsvoorganger van SUN Nederland om noodhulp mogelijk te maken. De Koning werd uitgezwaaid door enthousiaste schoolkinderen op het moment dat de zon doorbrak.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk