Komt ieders Belang met een motie over de bestemmingsreserves van Nieuwegein?

Op donderdag 9 juli vindt in de gemeenteraad van Nieuwegein de bespreking plaats van een aantal financiële stukken. ‘Uit deze stukken blijkt dat er nog steeds een groot aantal bestemmingsreserves aanwezig is’ zo laat Jacqueline Verbeek van ieders Belang onze redactie weten. Volgens de partij dient elke bestemmingsreserve voorzien te zijn van een looptijd (beginjaar en eindjaar) en de naam van de verantwoordelijke portefeuillehouder.

Verbeek in haar bericht: ‘ieders Belang heeft in de afgelopen jaren telkenmale gevraagd om een opschoning van een aantal bestemmingsreserves. Uit diverse stukken blijkt nu dat de looptijd van een aantal bestemmingsreserves is gepasseerd maar daar had het college van B&W goede redenen voor, kregen wij te horen.’

Volgens fractievoorzitter Verbeek van ieders Belang gaat het college echter voorbij aan het wettelijk vastgelegd budgetrecht van de gemeenteraad. Verbeek: ‘De raad beslist over het geld. Geen reden is goed genoeg om de raad in haar wettelijke rechten te passeren. Dat betekent dat onze fractie een amendement gaat indienen waarbij alle bestemmingsreserves die over hun looptijd heen zijn onmiddellijk opgeheven worden.’

De gemeente Nieuwegein laat in een reactie weten: ‘Bestemmingsreserves worden ingesteld om bepaalde doelen te behalen. Zodra die doelen zijn behaald, komt de reserve te vervallen. Als er vertraging optreedt in het behalen van die doelen, blijft zo’n bestemmingsreserve in stand. Het college van B en W verantwoordt dit dan aan de gemeenteraad via de jaarrekening (het financiële verslag van de gemeente). De gemeenteraad kan daar dan mee instemmen of er een wijzigingsvoorstel (amendement) over indienen.’

Hans Adriani, de wethouder die de financiën in zijn portefeuille heeft laten weten dat hij de gemeenteraad heeft toegezegd om volgend jaar een voorstel te doen voor het actualiseren van het beleid van de gemeente op het vlak van reserves en voorzieningen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren