Komt er een Knarrenhof in Nieuwegein?

Momenteel is 20% van de Nieuwegeiners ouder dan 65 jaar (13.199 inwoners) en tot 2035 zal dat percentage groeien naar meer dan 25%! De vraag naar levensloopbestendige en seniorenwoningen is nu al groot en zal daarom nog fors toenemen. Maar probeer als oudere maar eens zo’n woning te vinden! Dit soort woningen wordt veel te weinig gebouwd. Het gevolg is dat ouderen veel te lang blijven zitten in hun te grote woningen. Jammer, want bij voldoende aanbod van levensloopbestendige en seniorenwoningen zou er ook veel meer doorstroming zijn in een markt die al lang op slot zit.

Dit woningprobleem heeft ertoe geleid dat landelijk de Stichting Knarrenhof is opgericht. Zij bouwt juist dit soort woningen. Knarrenhof staat voor “een plek waar mensen zelf hun eigen en gemeenschappelijke woonruimte bepalen. Waar ze onderling afspreken elkaar te helpen, wanneer dat nodig is. Een plek waar de woningen berekend zijn op een tijd waarin misschien meer zorg nodig is. Een plek die duurzaam is en ook toegankelijk is voor mensen met een krappere beurs. Waar autonomie, samen leven en privacy hand in hand gaan.”

Ook in Nieuwegein is Knarrenhof broodnodig. Samen met Stichting Knarrenhof zijn er een aantal inwoners van Nieuwegein al een paar jaar bezig om een Knarrenhof in Nieuwegein te realiseren. Met de gemeente wordt op dit moment gesproken over de locatie Deventerschans. Ook op andere plekken in Nieuwegein zouden we een Knarrenhof willen realiseren. Het liefst dichtbij waar u woont, zodat u uw netwerk in de buurt kunt behouden.

Bent u geïnteresseerd in het Knarrenhof concept? En wilt u zelf wonen in een Hof waar naar elkaar omzien centraal staat? Kijk dan op de website van Knarrenhof.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk