Kinderambassadeurs Nieuwegein ondertekenen sportakkoord Nieuwegein

De kinderambassadeurs Nieuwegein willen graag aan de slag voor plannen die belangrijk zijn voor kinderen. Daarvoor verzamelen zij ideeën en luisteren ze goed naar kinderen in de wijk om hen heen. Ook gaan de kinderambassadeurs in gesprek met hun leeftijdgenoten om te vragen wat belangrijk voor ze is en wat er anders en beter kan in de wijk.

Één van de plannen die de kinderambassadeurs onlangs hebben besproken hebben is het ‘Lokaal Sport- en beweegakkoord Nieuwegein’, dat is gemaakt door SPORT ID Nieuwegein in overleg met andere partijen. ‘Er is een landelijk akkoord, en dat willen we ook in Nieuwegein. Partijen willen afspraken met elkaar maken over bewegen’ aldus de kinderambassadeurs.

Sterre, een van de kinderambassadeurs: ‘Sport id is belangrijk! Sporten of bewegen is goed voor je gezondheid en het biedt een uitlaatklep. We hebben het al druk genoeg op school met bv citotoetsen. Ook leer je andere mensen kennen. Sporten zorgt voor rust en ontspanning en dat is voor iedereen goed, jong en oud.‘

In het sport- en beweegakkoord lezen de kinderambassadeurs Nieuwegein veel onderdelen die ook voor de kinderen in onze leeftijd belangrijk zijn. Zo wordt er gesproken over bewegen op school, de speelplaatsen van scholen meer aantrekkelijk maken voor bewegen voor en na school, rookvrije speel- en sportplekken, kinderen ambassadeurs maken van hun sporten: laten vertellen over hun sporten, goede sportlessen op de basisscholen.

‘Sport ID vind ik belangrijk, zodat alle kinderen de kans krijgen te sporten, dat is gezond voor je lijf en je hoofd en je leert samenwerken’ aldus Reijn, die ook kinderambassadeur is in Nieuwegein.

Veel van de activiteiten van de kinderambassadeurs Nieuwegein staan de laatste tijd in het teken van de actie ‘Pesten is niet cool.’ Dus nóg belangrijker voor de kinderambassadeurs Nieuwegein waren de opmerkingen over het sporten bereikbaar maken voor iedereen; niemand uitsluiten. Sporten ook proberen bereikbaar te maken voor mensen (en kinderen) met een belemmering. Want uitsluiten is eigenlijk net als pesten.

Daarom wilden Reijn, Sterre en Cebelle graag namens de kinderambassadeurs hun handtekening onder de overeenkomst zetten; en gaan de kinderambassadeurs kijken of er misschien samen met SPORT-ID Nieuwegein  samengewerkt kan worden.

 

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk